ATVEJAI, KAI BŪTINA PAPILDYTI PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJĄ

DeklaracijaVilniaus miesto policijos darbuotojų profesinė sąjunga atkreipia jūsų dėmesį ir primena atvejus, kuriems atsiradus per 30 dienų būtina papildyti privačių interesų deklaraciją. Deklaracija pildoma, kai atsiranda nauji duomenys arba keičiasi šie jūsų ir sutuoktinio, sugyventinio, partnerio duomenys:

info2015 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė naujos redakcijos Vidaus tarnybos statutą, kuris, su tam tikromis išimtimis, įsigalios 2016 m. sausio 1 d. Atsižvelgiant į daugiausiai pareigūnų susidomėjimą keliančius klausimus, straipsnių ciklo „Naujos redakcijos Vidaus tarnybos statutas: tu turi tai žinoti!“ kiekvienoje dalyje trumpai pristatysime su naujuoju Statutu įsigaliosiančius pasikeitimus.

info2015 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė naujos redakcijos Vidaus tarnybos statutą, kuris, su tam tikromis išimtimis, įsigalios 2016 m. sausio 1 d. Atsižvelgiant į daugiausiai pareigūnų susidomėjimą keliančius klausimus, straipsnių ciklo „Naujos redakcijos Vidaus tarnybos statutas: tu turi tai žinoti!“ kiekvienoje dalyje trumpai pristatysime su naujuoju Statutu įsigaliosiančius pasikeitimus.

 

informacija2015 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė naujos redakcijos Vidaus tarnybos statutą, kuris, su tam tikromis išimtimis, įsigalios 2016 m. sausio 1 d. Atsižvelgiant į daugiausiai pareigūnų susidomėjimą keliančius klausimus, straipsnių ciklo „Naujos redakcijos Vidaus tarnybos statutas: tu turi tai žinoti!“ kiekvienoje dalyje trumpai pristatysime su naujuoju Statutu įsigaliosiančius pasikeitimus.

 

demesio2015 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė naujos redakcijos Vidaus tarnybos statutą, kuris, su tam tikromis išimtimis, įsigalios 2016 m. sausio 1 d.  Atsižvelgiant į daugiausiai pareigūnų susidomėjimą keliančius klausimus, straipsnių ciklo „Naujos redakcijos Vidaus tarnybos statutas: tu turi tai žinoti!“ kiekvienoje dalyje trumpai pristatysime su naujuoju Statutu įsigaliosiančius pasikeitimus.

temide photoPareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo straipsnio dalies punktas, kuriame nustatyta, kad šioje dalyje nurodytiems asmenims į tarnybos laiką pensijai skirti įskaitomas faktinis prievartinės karo tarnybos SSRS ginkluotosiose pajėgose, pasienio tarnyboje, vidaus reikalų ir kitose tarnybose, išskyrus tarnybą naikintojų būriuose ir batalionuose, laikotarpis, buvęs tik iki 1990 m. kovo 11 d., prieštarauja Konstitucijos 29, 52 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui, penktadienį paskelbė Konstitucinis Teismas (KT).

bazineApie vaikus kalbama įvairiai. Jie pavadinami ir „gyvenimo džiaugsmu“, ir „didžiausiu turtu“, ir „akių šviesa“ ar „mūsų ateitimi“. Žinoma, tokius epitetus paprastai išsako vaiko tėvai, vaiko artimieji, kuriems jų atžalos užima vieną svarbiausių vietų gyvenime. Su vaikais nesusiję asmenys jų atžvilgiu būna gerokai santūresni. Darbdaviai, beje, priskirtini pastarųjų kategorijai. Ne todėl, kad įmonės vadovai neturi vaikų, jų nemyli.

teismas plaktukasAtsižvelgdami į profesinės sąjungos narių klausimus, susijusius su vidaus tarnybos stažo skaičiavimu, trumpai supažindiname su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimu dėl laikotarpio, kai pareigūnas buvo įtrauktas į policijos rezervą, įskaitymo į vidaus tarnybos stažą.

Teisėjų kolegija spręsdama ginčą dėl laikotarpio, kuomet pareigūnas buvo įtrauktas į policijos rezervą, įskaitymo į vidaus tarnybos stažą, pažymėjo, kad šiuo metu nėra teisės akto, kuriuo remiantis tarnybą policijos rezerve būtų galima įskaičiuoti į vidaus tarnybos stažą, reglamentuojamą Vidaus tarnybos statuto 37 straipsnyje. Tačiau akcentavo, kad tokiu atveju būtina vadovautis Vidaus tarnybos statute įtvirtintu teisėtų lūkesčių ir pagarbos įgytoms teisėms principu, pagal kurį preziumuojama, jog asmenys, pasirinkdami vidaus tarnybą, yra įsitikinę, kad valstybė užtikrins savo pačios nustatytas pareigūnų teises ir socialines garantijas, todėl pagal šį Statutą bei kitus įstatymus pareigūnų teisėtai įgyta teisė į tam tikras socialines garantijas turi būti taikoma visam jų tarnybos laikui.

demesioInformuojame, kad pripažintas netekusiu galios „Specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo”, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 1V-299 „Dėl Specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 91-3648; 2011, Nr. 155-7368) (teisės aktą galite pamatyti paspaudę ČIA), 10.6 punktas, numatantis “kai vidaus tarnybos sistemoje ištarnauja 9 ar 16 metų; nurodytu atveju pareigūnai ekspertizei siunčiami ne vėliau kaip per 1 metus (atitinkamai 10-aisiais ir 17-aisiais jų vidaus tarnybos metais)”. Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinė sąjunga pažymi, kad tiems pareigūnams, kurie pradėjo tikrintis sveikatą šio reikalavimo pagrindu – šią procedūrą rekomenduotina užbaigti.

pinigaiLietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 7 straipsnio papildymo įstatymą, kuriame numatyta, kad nuo okupacijų nukentėjusiais asmenimis taip pat pripažįstami asmenys, kurie nuo 1990 m. kovo 11 d. atsisakė prievartinės tarnybos sovietų armijoje (pasitraukė iš jos arba boikotavo šaukimą tarnauti joje) ir dėl to buvo prievarta paimti į sovietų armijos dalinius arba iki 1991 m. rugsėjo 7 d. priversti grįžti tęsti (išvykti atlikti) tarnybą juose.

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top