Deklaracijos papildymas

ATVEJAI, KAI BŪTINA PAPILDYTI PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJĄ

DeklaracijaVilniaus miesto policijos darbuotojų profesinė sąjunga atkreipia jūsų dėmesį ir primena atvejus, kuriems atsiradus per 30 dienų būtina papildyti privačių interesų deklaraciją. Deklaracija pildoma, kai atsiranda nauji duomenys arba keičiasi šie jūsų ir sutuoktinio, sugyventinio, partnerio duomenys:

 

 1. Vardas, pavardė, asmens kodas, valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo numeris, darbovietė (darbovietės) ir pareigos (pvz., antras darbas).
 2. Juridinis asmuo, kurio dalyvis jis ar jo sutuoktinis, sugyventinis, partneris yra.
 3. Pradėta individuali veikla – tai savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį.
 4. Narystė ir pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ir profesinėse sąjungose;
 5. Per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių gautos dovanos (išskyrus artimų asmenų dovanas), jeigu dovanų vertė didesnė negu 150 eurų.
 6. Informacija apie per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių sudarytus ir kitus galiojančius sandorius, jeigu sandorio vertė didesnė negu 3 000 eurų.
 7. Artimi asmenys ar kiti jam žinomi asmenys arba duomenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas.

Deklaracija

Deklaruojantis asmuo gali nenurodyti duomenų apie sutuoktinį, sugyventinį, partnerį, jeigu sutuoktiniai, sugyventiniai, partneriai gyvena skyrium, neturi bendro namų ūkio ir dėl to šie duomenys jam nėra žinomi.

Jeigu paaiškėja naujos aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas, deklaruojantis asmuo privalo deklaraciją papildyti nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo šių aplinkybių paaiškėjimo.

Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos informacija

MŪSŲ DRAUGAI


 • lp
 • lpsk
 • ltpf
 • mdps
 • pareigunai
 • pdps
 • slaptai
 • vmi
 • vrsps
Top