tem_photoPareigūnas I.K. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Vilniaus apskr. VPK Finansų skyriaus vedėjos R. Žirlytės raštą, kuriuo atsisakyta išmokėti darbo užmokesčio nepriemoką, susidariusią neteisingai apskaičiuojant pareigūno vidaus tarnybos stažą. Patikslintame prašyme buvo suformuluotas reikalavimas priteisti iš atsakovo Vilniaus apskr. VPK darbo užmokesčio nepriemoką ir ją įpareigoti išmokėti.

 

teismasPareigūnas G. V. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Vilniaus apskr. VPK)  sprendimą, kuriuo atsisakyta atnaujinti tarnybinį patikrinimą; panaikinti Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau –  Departamentas)  sprendimą, kuriuo atsisakyta įpareigoti Vilniaus apskr. VPK atnaujinti tarnybinį patikrinimą dėl pareigūno sveikatos sutrikdymo; įpareigoti Vilniaus apskr. VPK atnaujinti sustabdytą tarnybinį patikrinimą dėl pareigūno sveikatos sutrikdymo ir surašyti tarnybinio patikrinimo išvadą, kuria pripažinti, kad pareigūnas G. V. buvo sužalotas dėl tarnybinių pareigų atlikimo.

svarstyklesĮsiteisėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas byloje dėl neteisėto Vilniaus apskr. VPK sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo Vilniaus apskr. VPK įskaičiuoti į pareigūno vidaus tarnybos stažą ir stažą Lietuvos valstybei laikotarpį nuo 1994 m. balandžio 1 d. iki 1994 m. rugpjūčio 1 d., kuomet jis buvo policijos rezervo nariu.

Pareigūnas A. J. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas: įpareigoti Vilniaus apskr. VPK perskaičiuoti vidaus tarnybos stažą, stažą Lietuvos valstybei ir stažą vidaus reikalų sistemos pareigūno pensijai gauti, susijusį su jo darbu policijos rezerve nuo 1994 m. balandžio 1 d. iki 1994 m. rugpjūčio 1 d. Taip pat prašė panaikinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos rašto dalį dėl atsisakymo įskaičiuoti į jo stažą vidaus reikalų sistemos pareigūno pensijai gauti laikotarpį nuo 1994 m. balandžio 1 d. iki 1994 m. rugpjūčio 1 d. ir įpareigoti įskaičiuoti šį laikotarpį į stažą vidaus reikalų sistemos pareigūno pensijai gauti.

temide_photoPareiškėjams, Vilniaus apskr. VPK 1-ojo PK Operatyvaus valdymo skyriaus darbuotojams, Vilniaus m. VPK vyriausiojo komisaro 2002-08-20 įsakymo Nr. 216 „Dėl darbo tvarkos nustatymo“ 3 punktu, siekiant efektyviau organizuoti Vilniaus m. VPK 1-ojo ir 5-ojo PK darbą ir taupant policijai skiriamas lėšas, buvo nurodyta nuo 21.30 val. iki 7.00 val. papildomai aptarnauti 5-ojo PK teritoriją.

Pareiškėjai ne kartą kreipėsi į Vilniaus apskr. VPK, prašydami skirti procendinius priedus už padidėjusį darbo krūvį, tačiau pirmą kartą atsakymo nesulaukė, antrą kartą gavo neigiamą atsakymą, kuriame nurodyta, jog kiekvienu atveju dėl būtinumo skirti priemoką tiesioginis vadovas arba struktūrinio padalinio vadovas privalo parengti tarnybinį pranešimą dėl priemokos skyrimo, žadėta rezoliucija neskirti priemokų.

tem_photoPareigūnė N. R. Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato viršininko įsakymu buvo atleista iš tarnybos pagal Vidaus tarnybos statuto (toliau – Statutas) 53 straipsnio 1 dalies 15 punktą (jei dėl laikino nedarbingumo neatvyko į tarnybą daugiau kaip 120 kalendorinių dienų iš eilės arba daugiau  kaip 140 kalendorinių dienų per paskutinius 12 mėnesių). Šiuo įsakymu taip pat buvo nurodyta išmokėti išeitinę kompensaciją pagal Statuto 57 straipsnį. Darbdavys iš priskaičiuotos kompensacijos 21 033,03 Lt sumos išskaičiavo 5 047,92 Lt pajamų mokestį.

photoLietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT), išnagrinėjęs Vilniaus apskr. VPK apeliacinį skundą, užbaigė administracijos ginčą su pareigūnu ir nutarė, kad darbuotojas pagrįstai kreipėsi į teismą prašydamas apginti pažeidžiamas jo teises. LVAT atmetė Vilniaus apskr. VPK apeliacinį skundą ir paliko galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo pripažįstama, jog pusė mokymosi laikotarpio aukštesniojoje mokykloje turi būti įskaitytą į vidaus tarnybos stažą, pareigūnui priteista per kelis metus susidariusi 829 Lt. darbo užmokesčio nepriemoka ir dėl neteisingai apskaičiuoto stažo nesuteiktos 10 dienų kasmetinių atostogų. Vilniaus apskr. VPK įpareigotas ištaisyti dėl klaidingo teisės interpretavimo atsiradusią skriaudą.

 

teismo salePareigūnas J. S. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1. Skirti ekspertizę jo sveikatos sutrikdymo laipsniui nustatyti, pavedant šią ekspertizę atlikti Centrinei medicinos ekspertizės komisijai (toliau – CMEK); 2. Panaikinti tarnybinio patikrinimo išvadą (toliau – Išvada); 3. Nustatyti priežastinį ryšį tarp pareigūno tarnybinių pareigų atlikimo, susijusių su padidėjusiu pavojumi, rizika jo sveikatai, ir sveikatos sutrikdymo; 5. Priteisti iš atsakovo Vilniaus apksr. vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Vilniaus apskr. VPK) kompensaciją – 31 108,50 Lt; 6. Įpareigoti atsakovą Policijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – PD prie LR VRM) pervesti 31 108,50 Lt Vilniaus apskr. VPK, o atsakovą Vilniaus apskr. VPK įpareigoti pareigūnui išmokėti nurodytą sumą.

teismasssPareigūnas T.S. vykdydamas 2006 m. gegužės 4 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT) Vilniaus rinktinės vado įsakymą „Dėl Vilniaus rinktinės padalinių pareigūnų profesinio pasirengimo patikrinimo“, dalyvaudamas fizinio pasirengimo patikrinime, bėgdamas 100 metrų distanciją patyrė traumą – susimušė dešinės kojos kelio sąnarį, pasitempė raiščius. VSAT Vilniaus rinktinė atliko tarnybinį patikrinimą ir surašė tarnybinio patikrinimo išvadą (toliau – Išvada), kurioje nurodė, kad pareigūno patirta trauma nėra susijusi su tarnybinių pareigų atlikimu ar tarnyba (nėra priežastinio ryšio), jo veiksmai įvertinti  kaip jo paties didelis neatsargumas, todėl  Vidaus tarnybos statuto (toliau – Statutas) 40 straipsnyje numatyta kompensacija jam nepriklauso.

teismasPareigūnė, dirbdama Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT) Vilniaus rinktinės Kenos užkardos jaunesniąja specialiste, 2005 m. gegužės 25 d., dalyvaudama fizinio pasirengimo patikrinime – bėgdama 2 km distanciją, pasitempė kairio kelio raiščius. Dėl šio įvykio VSAT Vilniaus rinktinė surašė 2005 m. liepos 21 d. tarnybinio patikrinimo išvadą, kurioje nurodė, jog patirta trauma nesusijusi priežastiniu ryšiu su tarnybinių pareigų atlikimu ar tarnyba, todėl kompensacija pagal Vidaus tarnybos statuto (toliau – ir Statutas) 40 straipsnį jai nepriklauso. Pareigūnei nesutikus su tokia išvada, VSAT atliko pakartotinį tarnybinį patikrinimą, kurio 2005 m. rugsėjo 1 d. išvadoje konstatavo, jog kompensacija jai nepriklauso.

teismo salePareiškėjas R. J. kreipėsi su skundu į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydamas panaikinti Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Vilniaus m. VPK) viršininko įsakymą, kuriuo pareiškėjui paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba. Pareiškėjas skunde nurodė, kad dirba Vilniaus m. VPK Šeštojo policijos komisariato viešosios policijos Pašilaičių policijos nuovados tyrėju. Policijos departamentas 2007 m. rugpjūčio 28 d. persiuntė Vilniaus m. VPK nagrinėti A. K. skundą, gautą iš Valstybinės darbo inspekcijos. Valstybinė darbo inspekcija A. K. skundą ir kitą medžiagą atsakovui persiuntė dėl O. R. patraukimo administracinėn atsakomybėn pagal LR ATPK 2041 straipsnį (pasinaudojimas negaliojančiu asmens dokumentu).

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top