Teismas: finansų skyriaus vedėja nekompetentinga priiminėti sprendimus dėl darbo užmokesčio išmokėjimo arba neišmokėjimo

tem_photoPareigūnas I.K. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Vilniaus apskr. VPK Finansų skyriaus vedėjos R. Žirlytės raštą, kuriuo atsisakyta išmokėti darbo užmokesčio nepriemoką, susidariusią neteisingai apskaičiuojant pareigūno vidaus tarnybos stažą. Patikslintame prašyme buvo suformuluotas reikalavimas priteisti iš atsakovo Vilniaus apskr. VPK darbo užmokesčio nepriemoką ir ją įpareigoti išmokėti.

 

 

Nustatytos faktinės aplinkybės, kad pareigūnas I.K. 2010-02-11 kreipėsi į Vilniaus apskr. VPK prašydamas perskaičiuoti vidaus tarnybos stažą, įskaičiuojant pusę mokymosi laikotarpio į vidaus tarnybos stažą ir apskaičiuoti bei išmokėti dėl netinkamai skaičiuoto stažo susidariusią darbo užmokesčio nepriemoką. Vilniaus apskr. VPK 2010-04-15 raštu jį informavo, jog stažo nustatymo komisija nusprendė įskaityti į vidaus tarnybos stažą pusę mokymosi laikotarpio Vilniaus aukštesniojoje technikos mokykloje, o stažas buvo patvirtintas Vilniaus apskr. VPK viršininko įsakymu. Minėtame rašte buvo nurodyta, jog perskaičiavus pareigūno vidaus tarnybos stažą, nepanaudotos kasmetinės atostogos bus suteiktos pagal papildomą prašymą, o dėl susidariusios darbo užmokesčio nepriemokos pasiūlyta kreiptis į Vilniaus apskr. VPK Finansų skyrių.

2010-04-28 su prašymu dėl susidariusios darbo užmokesčio nepriemokos išmokėjimo pareigūnas kreipėsi ne į Vilniaus apskr. VPK Finansų skyriaus vedėją, o į Vilniaus apskr. viršininką, kaip į vadovą, turintį teisę priimti sprendimą dėl nepriemokos skaičiavimo ir išmokėjimo. Viršininkas nepriėmė jokio sprendimo, tačiau sprendimą už jį priėmė Finansų skyriaus vedėja, nurodydama, kad nepriemoka nebus išmokėta.

Pareigūnas skundą motyvavo tuo, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 3 dalį „individualus administracinis aktas turi būti pasirašytas jį priėmusio pareigūno ar valstybės tarnautojo arba viešojo administravimo subjekto vadovo, jo pavaduotojo ar įgalioto asmens ir patvirtintas antspaudu“. Pareigūnas prašymą adresavo ir jį pateikė Vilniaus apskr. VPK viršininkui, kaip isntitucijos vadovui, bei, kaip asmeniui, turinčiam teisę priimti ir atleisti darbuotoją iš tarnybos, ir priimančiam kitus viešojo bei vidaus administravimo aktus, t.y. turinčiam įstatymų nustatytus įgaliojimus. Tačiau individualų administracinį aktą, kaip atsakymą į pareigūno prašymą, pateikė ir jį, viršydama savo įgaliojimus bei kompetenciją, dėl nesuprantamų priežasčių pasirašė Vilniaus apskr. VPK Finansų skyriaus vedėja Rita Žirlytė. Finansų skyriaus vedėja neturi įgaliojimo pasirašinėti tokio pobūdžio sprendimų. Blankas, kuriame išdėstytas sprendimas, nėra oficialiai patvirtintas Vilniaus apskr. VPK blankas. Be to, rašte nėra antspaudo, kuris privalo būti pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą (toliau – LR VAĮ). Šiame rašte nenurodyta sprendimo apskundimo tvarka, kaip to reikalauja LR VAĮ 8 str. 2 d. Aptariamas raštas neatitinka ir kitų bendrųjų reikalavimų, keliamų individualiam administraciniam aktui. Remiantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, „skundžiamas aktas (ar jo dalis) turi būti panaikintas, jeigu jis yra neteisėtas dėl to, kad jį priėmė nekompetetingas administravimo subjektas“.

Atsakovas Vilniaus apskr. VPK atsiliepime į pareigūno skundą sutiko su skundžiamo Vilniaus apskr. VPK Finansų skyriaus rašto neteisėtumu ir taip pat teismo prašė jį panaikinti. Tačiau iš esmės išsakė savo poziciją dėl nepriemokos, susidariusios netinkamai skaičiuojant pareigūno stažą, skaičiavimo ir išmokėjimo, t.y. sutiko su skundžiamo Finansų skyriaus vedėjos rašto turiniu.

Patikslintu prašymu pareigūnas skundė atsakovo neveikimą - Vilniaus apskr. VPK viršininkas nuo 2010-04-28 iki šiol nepriėmė jokio sprendimo dėl nepriemokos apskaičiavimo ir išmokėjimo, nors galėjo ir privalėjo išspręsti šį klausimą.

Atsiliepime į patikslintą pareiškėjo skundą Vilniaus apskr. VPK teigė, kad dėl pareigūno I.K. stažo perskaičiavimo Vilniaus apskr. VPK viršininkas priėmė individualų teisės aktą, todėl teisė pareiškėjui į apskaičiuotą ir patvirtintą stažą atsirado nuo įsakymo įsigaliojimo, o įstaigai pareiga mokėti priedus, priklausančius nuo stažo dydžio, atsirado nuo konkretaus stažo patvirtinimo momento.

Vilniaus apygardos administracinis teismas nusprendė, kad sprendimą dėl darbo užmokesčio neišmokėjimo priėmė nekompetetingas administravimo subjektas, o tai, remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 str. 1 d. 2 p., yra pagrindas panaikinti Vilniaus apskr. VPK Finansų skyriaus vedėjos R. Žirlytės raštą, ir įpareigojo atsakovą per įstatymų nusatytą terminą iš naujo išnagrinėti pareiškėjo prašymą dėl darbo užmokesčio nepriemokos, motyvuodamas tuo, kad kompetetingas administravimo subjektas iš esmės nenagrinėjo aptariamo pareigūno prašymo. Remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 1 d., administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje, o kompetetingam subjektui neišnagrinėjus jam skirto prašymo, laikytina, kad ginčas dėl darbo užmokesčio nepriemokos skaičiuojant stažą tarp šalių dar nėra kilęs.

Šis pirmosios instancijos teismo sprendimas nebuvo skundžiamas aukštesniam teismui.

 

Parengė Vilniaus miesto policijos darbuotojų

profesinės sąjungos teisininkė

Neringa Adomaitienė

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top