Teismas pripažino darbdavio pareigą mokėti priemokas, esant įprastą veiklą viršijančiam darbo krūviui

temide_photoPareiškėjams, Vilniaus apskr. VPK 1-ojo PK Operatyvaus valdymo skyriaus darbuotojams, Vilniaus m. VPK vyriausiojo komisaro 2002-08-20 įsakymo Nr. 216 „Dėl darbo tvarkos nustatymo“ 3 punktu, siekiant efektyviau organizuoti Vilniaus m. VPK 1-ojo ir 5-ojo PK darbą ir taupant policijai skiriamas lėšas, buvo nurodyta nuo 21.30 val. iki 7.00 val. papildomai aptarnauti 5-ojo PK teritoriją.

Pareiškėjai ne kartą kreipėsi į Vilniaus apskr. VPK, prašydami skirti procendinius priedus už padidėjusį darbo krūvį, tačiau pirmą kartą atsakymo nesulaukė, antrą kartą gavo neigiamą atsakymą, kuriame nurodyta, jog kiekvienu atveju dėl būtinumo skirti priemoką tiesioginis vadovas arba struktūrinio padalinio vadovas privalo parengti tarnybinį pranešimą dėl priemokos skyrimo, žadėta rezoliucija neskirti priemokų.

Pareiškėjai kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydami priteisti iš atsakovo Vilniaus apskr. VPK 30 proc. dydžio priemoką už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą arba įpareigoti atsakovą Vilniaus apskr. VPK paskirti ir apskaičiuoti priemoką už minėtą veiklą bei šią priemoką išmokėti.

Atsakovas Vilniaus apskr. VPK prašė teismo atmesti skundą kaip nepagrįstą.

Vilniaus apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas šią administracinę bylą, nutartimi kreipėsi į LVAT, prašydamas ištirti, ar tam tikri šiai bylai aktualūs teisės aktai neprieštarauja atitinkamiems aukštesnės galios teisės aktams.

LVAT, išnagrinėjęs minėtoje nutartyje suformuluotus prašymus, sprendimu pripažino, jog priemokos yra darbo užmokesčio sudėtinė dalis, o priemokų mokėjimas pareigūnams yra privalomas ir priemokos negali būti nemokamos, jeigu egzistuoja teisės aktuose nustatyti šių priemokų mokėjimo pagrindai. Tačiau priemokos dydžio nustatymas yra vadovo diskrecinė teisė.

Įvertinęs atitinkamą reglamentavimą, VAA teismas padarė išvadą, jog, esant nustatytam pagrindui, pareigūnui privalomai mokama priemoka, todėl esminė teisiniu požiūriu reikšminga aplinkybė, nuo kurios konstatavimo priklauso teisė gauti priemoką prie pareiginės algos, yra įprastos darbo krūvį viršijančios veiklos faktas. Teismo nuomone, šioje byloje toks faktas įrodytas, nes Vilniaus m. VPK viršininko įsakymu 1-ojo PK OVS darbuotojams buvo priskirta papildomai aptarnauti 5-ojo PK teritorija. Teismas taip pat konstatavo, jog OVS specialisto bei postinio pareigybių analizė leidžia daryti išvadą, kad tarnyba iš esmės organizuojama teritoriniu principu, todėl pavedimas tarnybines funkcijas atlikti ne komisariato aptarnaujamos teritorijos atžvilgiu laikytinas pavedimu atlikti papildomas užduotis, kai atliekamos pareigybės aprašyme nenustatytos funkcijos, jų atliekamos papildomos užduotys yra įprastą krūvį viršijanti veikla, kai yra padidėjęs darbų mastas.

Teismas, konstatuodamas, jog jis negali perimti atsakovo funkcijos priimti individualų administravimo aktą, kuriame būtų nustatytas mokėtinos priemokos kiekvienam pareiškėjui dydis procentais nuo pareiginės algos, nes jis gali būti individualus, taip pat, įvertinus teisės aktų keliamus reikalavimus, būtų nustatyta priemokos mokėjimo trukmė, nusprendė skundą patenkinti iš dalies, įpareigojant Vilniaus apskr. VPK pareiškėjams paskirti ir apskaičiuoti bei išmokėti susidariusią darbo užmokesčio nepriemoką.

 

Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos informacija.
Parengė teisininkė Neringa Adomaitienė

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top