Teismas įpareigojo Vilniaus aps. VPK įskaičiuoti į pareigūno stažą tarnybos laiką policijos rezerve

teismo salePareigūnas Č. S. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydamas panaikinti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Vilniaus aps. VPK) sprendimą, kuriuo atsisakyta įskaičiuoti į pareigūno vidaus tarnybos stažą laikotarpį nuo 1997 m. rugsėjo 12 d. iki 1998 m. rugpjūčio 3 d., kuomet jis buvo policijos rezervo nariu.

Vilniaus apygardos administracinis teismas panaikino Vilniaus aps. VPK sprendimą, kuriuo atsisakyta perskaičiuoti Č. S. vidaus tarnybos stažą, susijusį su jo darbu policijos rezerve nuo 1997 m. rugsėjo 12 d. iki 1998 m. rugpjūčio 3 d. ir įpareigojo Vilniaus aps. VPK perskaičiuoti Č. S. vidaus tarnybos stažą, įskaitant laikotarpį nuo 1997 m. rugsėjo 12 d. iki 1998 m. rugpjūčio 3 d.

 

Teismas pažymėjo, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad šiuo metu nėra teisės akto, kuriuo remiantis būtų galima tarnybą policijos rezerve įskaičiuoti į vidaus tarnybos stažą, reglamentuojamą Statuto 37 str., todėl būtina vadovautis Statuto 3 str. 8 p., numatančiu, kad pagal teisėtų lūkesčių ir pagarbos įgytoms teisėms principą preziumuojama, jog asmenys, pasirinkdami vidaus tarnybą, yra įsitikinę, kad valstybė užtikrins savo pačios nustatytas pareigūnų teises ir socialines garantijas, todėl pagal šį Statutą bei kitus įstatymus pareigūnų teisėtai įgyta teisė į tam tikras socialines garantijas turi būti taikoma visam jų tarnybos laikui (LVAT 2011 m. birželio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-2249-/2011). Teismas konstatavo, kad policijos rezervo nariams, kurie turėjo būti ir buvo laikomi policijos pareigūnais Policijos įstatymo 5 straipsnio 4, 7, 6 dalies prasme ir kurie dirbo samdos pagrindais – epizodiškai atliko analogiškas nuolatinei policijos tarnybai funkcijas, turėjo ir turi būti vidaus tarnybos stažu laikomas darbo laikas, kai jie vykdė viešosios tvarkos palaikymo funkcijas.

Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui Vilniaus aps. VPK neskundė, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas įsiteisėjo.

 

Narį atstovavo teisininkė Ivona Rindzevičienė.

Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos informacija.

Straipsnį parengė teisininkė Ivona Rindzevičienė.

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top