Teismas panaikino pareigūnui paskirtą tarnybinę nuobaudą

teismas plaktukasPareigūnas D. G. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės (toliau – Rinktinė) vado įsakymą, kuriuo pareigūnui D. G. skirta tarnybinė nuobauda (toliau – Įsakymas). Skunde nurodė, kad Rinktinės vado Įsakymu jam buvo paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba, už tai, kad jis 2011 m. gegužės 7 d. Padvarionių užkardoje pamainos vyresniojo darbo vietoje, nuo 21.57 val. iki 22.30 val., kompiuteryje TPC/IP, kurio adresas 10.23.50.71, 33 minutes lankėsi pornografiniuose ir kituose su tarnyba nesusijusiuose internetiniuose tinklalapiuose. Pareigūnas D. G. pažymėjo, kad nurodytu laiku Padvarionių užkardos budėtojų dalyje tarnybą vykdė du pareigūnai: jis ir S. J. Teigė, kad Padvarionių užkardos budėtojų dalyje yra dvi kompiuterinės vietos – budėtojo ir pamainos vyresniojo.

Nurodė, kad tarnybinio patikrinimo metu pateikė paaiškinimą, jog kompiuterinėmis darbo vietomis, esančiomis budėtojų dalyje, gali naudotis bet kuris užkardos pareigūnas, prisijungęs bendru slaptažodžiu. Pareigūnai šiuose kompiuteriuose rašo prašymus dėl tarnybos eigos ir naudojasi interneto paslaugomis. Nors pareigūnai gali į budėtojų dalį užeiti tik su pamainos vyresniojo ar budėtojo leidimu, tačiau jis yra žodinis, suteiktų leidimų registracijos žurnalo nėra. Taip pat nėra registracijos žurnalo tiems pareigūnams, kurie naudojasi budėtojų dalyje esančiais kompiuteriais. Darė išvadą, kad nurodyti, kas lankėsi budėtojų dalyje prieš dvi savaites, negali. Pareigūnas D. G. skunde teigė, kad tarnybinį patikrinimą atlikęs tikrintojas, remdamasis išimtinai užkardos budėtojos S. J. pateiktu paaiškinimu, padarė neteisingą ir nepagrįstą išvadą, kad būtent jis lankėsi su tarnyba nesusijusiuose internetiniuose tinklalapiuose. Pažymėjo, kad įrodymų, jog jis padarė tarnybinį nusižengimą, tarnybinio patikrinimo medžiagoje nėra, tarnybinio patikrinimo išvada, kuria konstatuota jo kaltė dėl tarnybinio nusižengimo, paremta tik prielaidomis. Pažymėjo, kad pagal teisės aktų reikalavimus būtina nustatyti tarnybinio nusižengimo subjektą. Nenustačius tarnybinio nusižengimo subjekto ir subjektyviosios pusės (t. y. kaltės), nėra ir tarnybinio nusižengimo sudėties, be kurios tarnybinė atsakomybė negalima. Pareigūnas D. G. skunde taip pat akcentavo, kad tarnybinė nuobauda jam buvo paskirta neteisėtai, t. y. negavus Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos (toliau – Profesinė sąjunga), kurios jis yra narys, išankstinio sutikimo.

Atsakovas Rinktinė prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad tarnybinio patikrinimo metu buvo nustatyta, jog kompiuteris priklauso pamainos vyresniojo darbo vietai. 2010 m. gegužės 7 d., nuo 21.57 val. iki 22.30 val., Padvarionių užkardos budėtojų dalyje tarnybą vykdė pareigūnai D. G. ir S. J. Padvarionių užkardos budėtojų dalyje yra dvi kompiuterinės vietos – budėtojo ir pamainos vyresniojo. Užkardos pamainos vyresnysis ir budėtojas atlieka savo darbą kompiuteryje, kuris priklauso jo einamai sargybai. Pašalinių asmenų ir kitų užkardos pareigūnų tuo metu budėtojų dalyje nebuvo. Todėl konstatavo, kad 2011 m. gegužės 7 d., nuo 21.57 val. iki 22.30 val., prie kompiuterinės darbo vietos 10.23.50.71, tarnybą vykdė pareigūnas D. G., todėl tarnybinė nuobauda jam paskirta teisėtai ir pagrįstai. Taip pat pažymėjo, kad tarnybinio patikrinimo išvada buvo patvirtinta 2011 m. birželio 10 d., penktadienį, o 2011 m. birželio 13 d., pirmadienį, raštu buvo kreiptasi į Profesinę sąjungą dėl sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą pareigūnui D. G. Minėtas raštas buvo išsiųstas elektroniniu paštu. Negavus atsakymo per 14 dienų, D. G. buvo paskirta tarnybinė nuobauda. Atkreipė dėmesį į tai, kad Rinktinė raštais dėl sutikimo skirti tarnybines nuobaudas elektroniniu paštu į Profesinę sąjungą kreipiasi dažnai ir gauna atsakymus. Todėl D. G. teiginį, kad tarnybinė nuobauda jam buvo paskirta be išankstinio profesinės sąjungos sutikimo, vertino kritiškai. Pažymėjo, kad Rinktinė negavo duomenų iš Profesinės sąjungos dėl elektroninio pašto pasikeitimo ar negaliojimo.

Vilniaus apygardos administracinis teismas sprendimu pareigūno skundą tenkino ir Rinktinės Įsakymą panaikino. Teismas pažymėjo, kad tarnybinio patikrinimo išvada ir jos pagrindu priimtas Įsakymas paremtas išimtinai liudytojos S. J. parodymais, kurie yra jos samprotavimo, prielaidų rezultatas, todėl negali būti laikomi pakankamais įrodymais, patvirtinančiais pareigūno D. G. kaltę dėl jam inkriminuojamo tarnybinio pažeidimo padarymo. Tačiau Teismas nesutiko su pareigūno D. G. argumentais, kad į Profesinę sąjungą buvo netinkamai kreiptasi dėl išankstinio sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą. Teismas pažymėjo, kad Rinktinė Profesinės sąjungos pirmininkui išsiuntė užklausimą dėl sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą pareigūnui D. G. elektroniniu paštu, tačiau per 14 dienų laikotarpį Profesinės sąjungos renkamas organas nepateikė atsakymo. Pažymėjo, kad pareigūnas ir Profesinė sąjunga nepateikė įrodymų, kad informavo Rinktinę apie pasikeitusį elektroninio pašto adresą, o teismo posėdyje Profesinės sąjungos atstovės pateiktų susirašinėjimo dokumentų nelaikė pakankamais, kad būtų galima konstatuoti, jog Rinktinė būtų tinkamai informuota apie seno elektroninio pašto negaliojimą ir jo pakeitimą nauju. Konstatavo, kad nėra pagrindo teigti, jog Rinktinė neišsiuntė Profesinei sąjungai užklausimo dėl sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą pareigūnui D. G.

Atsakovas Rinktinė apeliaciniu skundu prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir Rinktinės vado Įsakymą palikti galioti.

Profesinė sąjunga atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad neginčija aplinkybės, kad Rinktinė nesiuntė užklausimo dėl Profesinės sąjungos renkamojo organo išankstinio sutikimo taikyti tarnybinę nuobaudą pareigūnui D. G., tačiau pažymėjo, kad Rinktinė išsiuntė šį kreipimąsi į Profesinėje sąjungoje nebenaudojamą elektroninį paštą, todėl Profesinė sąjunga neturėjo informacijos apie ketinimą pareigūnui taikyti tarnybinę atsakomybę. Teigia, kad apie pasikeitusį elektroninio pašto adresą Profesinės sąjungos administratorė elektroniniu laišku informavo 2011 m. sausio 7 d. Rinktinės kanceliarijos darbuotoją K. Š. Nurodė, kad ši darbuotoja nebedirba Rinktinėje, tačiau jos pareigas užėmė R. Ž., kuri siųsdavo raštus Profesinei sąjungai nauju elektroninio pašto adresu, tačiau 2011 m. birželio 13 d. tarnybinio patikrinimo išvadą dėl pareigūno D. G. atsiuntė į Profesinės sąjungos nebenaudojamą elektroninį paštą. Tvirtino, kad naujas elektroninio pašto adresas buvo žinomas ne tik Rinktinės tarnautojams, bet ir vadui.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą paliko nepakeistą. Teismas nutartyje konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas priėjo teisingą išvadą, jog byloje nėra tiesioginių įrodymų, neabejotinai patvirtinančių, kad būtent pareigūnas D. G. lankėsi pornografinio pobūdžio ir su tarnyba nesusijusiuose tinklalapiuose, todėl Rinktinė visas abejones turėjo vertinti atsakomybėn traukiamo asmens naudai. Teismo nutartyje taip pat teigiama, kad byloje esantis Rinktinės elektroniniu būdu siųstų laiškų sąrašas rodo, kad į Profesinę sąjungą buvo kreiptasi jos naujuoju elektroninio pašto adresu tiek po 2011 m. birželio 13 d., tiek prieš šią datą, kuomet buvo kreiptasi dėl sutikimo skirti pareigūnui D. G. tarnybinę nuobaudą senuoju Profesinės sąjungos elektroninio pašto adresu. Byloje esantys kreipimaisi į Profesinę sąjungą jos senuoju elektroninio pašto adresu ir gauti atsakymai yra ankstesnio laikotarpio, neįeinantys į byloje esančiame sąraše siųstų elektroninių laiškų nurodytą laikotarpį, kuriuo visi elektroniniai laiškai Profesinei sąjungai (išskyrus 2011 m. birželio 13 d. (dėl pareigūno D. G.) bei 2011 m. balandžio 15 d.) siųsti naujuoju Profesinės sąjungos elektroninio pašto adresu. Pažymėtina, kad Profesinės sąjungos atsakymuose Rinktinės vadui nurodytas naujasis elektroninis adresas. Taip pat bylos medžiaga rodo, kad Profesinė sąjunga 2011 m. sausio 7 d. pranešė Rinktinės darbuotojai K. S. apie pasikeitusį Profesinės sąjungos elektroninio pašto adresą. Po šio pranešimo tiek K. S., tiek vėliau ir R. Ž. kreipdavosi į Profesinę sąjungą naujuoju elektroninio pašto adresu. Išdėstytos aplinkybės patvirtina, kad Rinktinei buvo žinoma apie pasikeitusį Profesinės sąjungos elektroninio pašto adresą, todėl kreipimasis į Profesinę sąjungą dėl sutikimo skirti pareigūnui D. G. tarnybinę nuobaudą neteisingu elektroninio pašto adresu negali būti laikomas tinkamu kreipimusi. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes Teismas padarė išvadą, kad Rinktinė tarnybinę nuobaudą pareigūnui D. G. paskyrė negavusi išankstinio Profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimo. Pirmosios instancijos teismas priėmė iš esmės teisingą procesinį sprendimą, tačiau sprendimo motyvai dėl kreipimosi į Profesinę sąjungą tinkamumo keistini atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus.

Su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi galite susipažinti čia.

 

Narį atstovavo teisininkė Neringa Adomaitienė.

Straipsnį parengė teisininkė Gema Zapasnykienė.

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top