Teismas panaikino pareigūnui paskirtą tarnybinę nuobaudą

teismasPareigūnas A. G. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės (toliau – Rinktinė) vado įsakymą (toliau – Įsakymas), kuriuo pareigūnui A. G. skirta tarnybinė nuobauda. Tarnybinė nuobauda buvo pakirta už tai, kad jis nepagrįstai priėmė sprendimą neįleisti į Lietuvos Respubliką Baltarusijos pilietį D. Z. Skunde nurodė, kad 2011-06-13 į Lietuvos Respubliką norėjo atvykti ir dokumentus, reikalingus sienos kirtimui, pateikė Baltarusijos pilietis D. Z. Tą dieną jis ėjo pamainos vyresniojo pareigas. 

Įvedus asmens vardą, pavardę ir gimimo metus į Vidaus reikalų informacinės sistemos (toliau – VRIS) Centrinį duomenų banką (toliau – CDB), sistema parodė, kad šis asmuo nepageidaujamas. Paspaudus nuorodą į detalesnę informaciją apie šį asmenį, buvo rastas ir asmens dokumento numeris. Taigi, vardas, pavardė, gimimo metai bei asmens dokumento numeris visiškai sutapo. Siekdamas detalesnės informacijos (patikslinti, nuo kada galioja draudimas atvykti į Lietuvos Respubliką), davė nurodymą budėtojai paskambinti į Migracijos departamento (toliau – MD) Užsieniečių reikalų skyrių, tačiau šios tarnybos darbo valandos jau buvo pasibaigę ir į skambučius nebuvo atsakyta. Tuomet telefonu susisiekė su SIRENE Nacionalinio skyriaus pareigūnais, tačiau pastarieji daugiau informacijos apie šį pilietį suteikti negalėjo ir pasiūlė kreiptis į MD. Suvokdamas, kad sprendimą reikia priimti nedelsiant, o iš MD informacijos negaus iki sekančios dienos ryto, priėmė sprendimą D. Z. neįleisti į Lietuvos Respubliką. Pabrėžė, kad tarnybinio patikrinimo metu buvo nustatyta, kad CDB Baltarusijos piliečiui D. Z. vis dėlto paskelbtas draudimas atvykti į Lietuvos Respubliką, tačiau dėl to, kad nebuvo užpildyti visi aplikacijos lange esantys rekvizitai, reiškė, kad draudimas yra negaliojantis. Nurodė, kad tarnybinio patikrinimo išvadoje (toliau – Išvada) teigiama, jog pareigūnas neprofesionaliai naudojausi VRIS CDB, nevykdė tolimesnės ir išsamesnės paieškos, nesusisiekė su Rinktinės ir VSAT atsakingais pareigūnais duomenų patikslinimui. Mano, kad ši išvada neatitinka tikrovės, nes jis davė nurodymą susisiekti su informacijos pateikimo iniciatoriais (MD), tačiau jų darbo valandos buvo pasibaigę, o atsakingi Rinktinės ir VSAT pareigūnai gali patikrinti tik tuos pačius duomenis, kurie paskelbti VRIS CDB. Akcentavo, kad Išvadoje nenurodyta, kokius papildomus duomenis reikėjo išsiaiškinti ir kuo galėjo padėti kreipimasis į aukštesnius atsakingus pareigūnus. Atkreipė dėmesį, kad pagrindo manyti, jog pateikti klaidingi duomenys, nebuvo, galimybės ir pagrindo organizuoti pakartotinį patikrinimą nebuvo, tikrinimo tvarka taip pat nebuvo pažeista, todėl tarnybinė nuobauda jam paskirta nepagrįstai. Taip pat pareigūnas A. G. skunde teigė, kad tarnybinė nuobauda yra neteisėta, nes ji paskirta be Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos (toliau – Profesinė sąjunga) renkamojo organo sutikimo. Skunde nurodė, kad nei Profesinių sąjungų įstatyme, nei Vidaus tarnybos statute nėra nustatyta taisyklių, išsamiai reglamentuojančių išankstinio profesinės sąjungos sutikimo gavimo tvarką ir sąlygas, apsiribojant vieninteliu nurodymu, jog tokiais atvejais, t. y. skiriant tarnybinę nuobaudą (išskyrus atleidimą iš tarnybos), yra reikalingas išankstinis profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimas. Tik vadovas, turintis teisę skirti tarnybinę nuobaudą, turi teisę kreiptis į profesinę sąjungą išankstinio sutikimo. Be kita ko, tik toks vadovas turi teisę priimti sprendimą dėl tarnybinės atsakomybės taikymo. Tarnybinį patikrinimą dėl jo veiksmų atliko VSAT, į Profesinę sąjungą dėl išankstinio sutikimo kreipėsi VSAT vadas, tačiau tik Vilniaus rinktinės vadas, kaip jo darbdavys, turėjo teisę priimti galutinį sprendimą dėl jo įsakymu skiriamos tarnybinės nuobaudos, todėl tik jis turėjo teisę kreiptis į Profesinę sąjungą. Pareigūno A. G. darbdavys yra būtent Vilniaus rinktinė, kurios vadovas į Profesinę sąjungą dėl sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą nesikreipė, nors jam iš VSAT buvo persiųsta tarnybinio patikrinimo medžiaga sprendimui priimti. Paskyrus tarybinę nuobaudą be profesinės sąjungos išankstinio sutikimo, buvo grubiai pažeisti pareigūno A. G. teisėti interesai.

Atsakovė Rinktinė su pateiktu skundu nesutiko ir prašė jį atmesti.

Vilniaus apygardos administracinis teismas sprendimu pareigūno A. G. skundą tenkino ir Rinktinės Įsakymą panaikino. Teismas pažymėjo, kad nors Išvadoje nurodyta, kad pareigūnas A. G. neišnaudojo visų galimybių susisiekti su VSAT ir Vilniaus rinktinės atsakingais pareigūnais, tačiau atsakovė Rinktinė nepateikė jokių prejudicinę reikšmę turinčių rašytinių įrodymų, kodėl pareigūnas A. G. privalėjo kreiptis dėl konsultacijos ir į kitus pareigūnus. Teismas sprendime nurodė, kad byloje pateiktame pareigūno pareigybės aprašyme nėra tokių reikalavimų pareigūno einamoms pareigoms, kokiais atsakovė Rinktinė grindė skundžiamą Įsakymą. Nei Išvadoje, nei Įsakyme nėra konkrečiai nurodyta, kokiais veiksmais ar neveikimu pareigūnas A. G. netinkamai atliko pavestas funkcijas. Teismas sprendime pažymėjo, kad byloje duomenų, jog vadovas, kurio kompetencijai priklausė tarnybinės nuobaudos paskyrimas pareigūnui A. G., dėl sutikimo būtų kreipęsis į profesinės sąjungos renkamąjį organą - nėra. Profesinė sąjunga rašte nurodė, kad į ją dėl išankstinio sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą pareigūnui turėjo teisę kreiptis tik Vilniaus rinktinės vadas arba jo įgaliotas asmuo, t. y. vadovas, turintis teisę skirti tarnybinę nuobaudą. Teismas sprendime nurodė, kad esant tarnybiniam nusižengimui, ar skirti tarnybinę nuobaudą pareigūnui sprendžia vadovas, turintis teisę skirti tarnybinę nuobaudą. Jis ir turi kreiptis sutikimo į profesinės sąjungos renkamąjį organą. Atsižvelgdamas į tai, kad dėl sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą pareigūnui A. G. kreipėsi ne tarnybinę nuobaudą skyręs pareigūnas, atsakovė Rinktinė nepateikė teismui jokių rašytinių įrodymų, kodėl pareigūnas privalėjo kreiptis dėl konsultacijos į kitus pareigūnus, teismas sprendė, jog skundžiamas Įsakymas priimtas pažeidžiant pagrindines procedūras, ypač taisykles, turėjusias užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą ir sprendimo pagrįstumą. Teismas konstatavo, kad pareigūnui A. G. tarnybinė nuobauda paskirta nenustačius pareigūno veiksmuose tarnybinio nusižengimo sudėties, todėl Įsakymą dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo panaikino kaip nepagrįstą bei neteisėtą.

Rinktinė apeliacine tvarka Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo neskundė, todėl įsiteisėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas.

 

Narį atstovavo teisininkė Neringa Adomaitienė.

Straipsnį parengė teisininkė Gema Zapasnykienė.

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top