Teismas priteisė pareigūnui iš LKPT 1333,11 Lt darbo užmokesčio ir įpareigojo suteikti 10 kalendorinių dienų kasmetinių atostogų dėl netinkamai skaičiuoto Lietuvos valstybei stažo

TeismasVilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. gegužės 8 d. paskelbė sprendimą, kuriuo priteista pareigūnui L. K. 1333,11 Lt neišmokėto darbo užmokesčio, susidariusio dėl netinkamo pareigūno tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo.

Lietuvos kelių policijos tarnybos (toliau – LKPT) viršininkas, vykdydamas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011-09-26 sprendimą, kuriuo LKPT buvo įpareigota perskaičiuoti pareigūno L. K. vidaus tarnybos stažą, įskaičiuojant pusę mokymosi Vilniaus aukštesniojoje technikos mokykloje laiko, perskaičiavo pareigūno L. K. vidaus tarnybos stažą ir tarnybos Lietuvos valstybei stažą.

Pareigūnas L. K. raštu kreipėsi į LKPT, prašydamas apskaičiuoti ir išmokėti susidariusią darbo užmokesčio nepriemoką, kai buvo neteisingai apskaičiuojamas ir išmokamas priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą. LKPT sprendimu atsisakė tenkinti pareigūno L. K. prašymą perskaičiuoti priemoką už stažą, nurodydama, kad LKPT Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą perskaičiuoti stažą įvykdė ir nuo viršininko 2011-09-30 įsakymo įsigaliojimo datos LKPT finansų grupė pareigūnui L. K. pradėjo skaičiuoti didesnę priemoką už stažą. Pareigūno L. K. prašymo LKPT įvykdyti negali, nes neturi pagrindo šiems perskaičiavimams atlikti.

Pareigūnas L. K. kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti LKPT sprendimą ir priteisti iš LKPT darbo užmokesčio nepriemoką 1372,53 Lt, susidariusią dėl netinkamo stažo skaičiavimo už laikotarpį nuo 2009-05-23 iki 2011-08-31, įpareigoti LKPT apskaičiuoti ir suteikti visas pareigūnui L. K. priklausančias kasmetines atostogas, kurios susidarė netinkami skaičiuojant pareigūno vidaus tarnybos stažą ir stažą Lietuvos valstybei. Pareigūnas L. K. skunde nurodė, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas sprendimu įpareigodamas LKPT įskaityti pusę mokymosi Vilniaus aukštesniojoje technikos mokykloje laiko į pareigūno tarnybos stažą ir stažą Lietuvos valstybei, pripažino jo teisę į stažą ir su juo susijusias kitas socialines garantijas, t. y. 3 procentų dydžio priedą kas tris metus, papildomas atostogų dienas. Pareigūno skunde teigiama, kad tinkamai skaičiuojant stažą, vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio 2 dalimi, jam nuo 2009-05-23 turėjo būti mokamas 18 procentų priedas prie pareiginės algos, toks priedas turėtų būti mokamas iki 2012-05-22. Dėl netinkamai skaičiuoto stažo, laikotarpyje nuo 2009-05-23 iki 2011-08-31 susidarė darbo užmokesčio nepriemoka, t. y. po 3 procentus pareiginės algos už kiekvieną mėnesį, iš viso: 1372,53 Lt. Vidaus tarnybos statuto 32 straipsnyje nustatyta, kad pareigūnams kasmetinių atostogų trukmė nustatoma atsižvelgiant į pareigūnų vidaus tarnybos stažą: iki 10 metų – 30 kalendorinių dienų; nuo 10 iki 15 metų – 35 kalendorinės dienos; nuo 15 iki 20 metų – 40 kalendorinių dienų; 20 metų ir daugiau – 45 kalendorinės dienos. Pareigūnas L. K. skunde pažymėjo, kad neteisingai skaičiuojant vidaus tarnybos stažą, jam nebuvo suteiktos kasmetinės atostogos už 2001 metus – 5 kalendorinės dienos, už 2002 metus – 5 kalendorinės dienos, už 2006 metus – 5 kalendorinės dienos, už 2007 metus – 5 kalendorinės dienos. Todėl prašė teismo įpareigoti LKPT suteikti visas jam priklausančias kasmetines atostogas, kurios susidarė netinkamai skaičiuojant vidaus tarnybos stažą bei stažą Lietuvos valstybei.

LKPT su pareigūno reikalavimais nesutiko ir teismo prašė juos atmesti išdėstydama tuos pačius argumentus, kuriuos nurodė pareigūnui L. K. atsiųstame sprendime.

Vilniaus apygardos administracinis teismas, tenkindamas pareigūno skundą, sprendime nurodė, kad LKPT nepagrįstai atsisakė išmokėti pareigūnui L. K. darbo užmokesčio nepriemoką ir suteikti papildomas kasmetines atostogas už neteisingai skaičiuotą vidaus tarnybos stažą ir stažą Lietuvos valstybei. Teisė į pareigūnui naujai perskaičiuotą ir patvirtintą stažą atsirado ne nuo LKPT 2011-09-30 įsakymo įsigaliojimo dienos, o pagal teisės aktų nuostatas, ir nepriklauso nuo LKPT valios. LKPT nevykdė teisės aktuose nustatytos pareigos įskaityti į pareigūno L. K. tarnybos stažą pusės mokymosi laiko Vilniaus aukštesniojoje technikos mokykloje, t. y. nepagrįstai jo neįskaitė, stažą perskaičiavo tik teismo įpareigojimu, priimdama 2011-09-30 įsakymą. Todėl įsakymo priėmimas tik 2011-09-30 negali panaikinti pagal įstatymą įgytos pareigūno L. K. teisės gauti priedą už ištarnautus metus ir papildomas kasmetinių atostogų dienas. Pripažinus, kad teisė į nurodytas socialines garantijas atsirado tik nuo įsakymo, kuriuo perskaičiuotas tarnybos stažas, priėmimo dienos, būtų pažeistas konstitucinis teisėtų lūkesčių apsaugos principas, pagal kurį turi būti garantuojamos ir ginamos teisėtai įgytos asmens subjektinės teisės, paneigiami socialinių garantijų tęstinumo, teisino tikrumo principai.

Vilniaus apygardos administracinis teismas panaikino LKPT sprendimą, priteisė 1333,11 Lt darbo užmokesčio nepriemoką ir įpareigojo LKPT pareigūnui L. K. suteikti papildomas 10 kalendorinių dienų kasmetinių atostogų dėl neteisingai skaičiuoto vidaus tarnybos stažo ir stažo Lietuvos valstybei.

 

Narį atstovavo teisininkė Neringa Adomaitienė

Straipsnį parengė teisininkė Gema Zapasnykienė

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top