Byla, dėl netinkamai skaičiuoto stažo, išspręsta taikos sutartimi

plaktukasPareigūnas N.B. nuo 1987-09-01 iki 1991-06-27 mokėsi tuometiniame Vilniaus elektromechanikos technikume. Vidaus reikalų sistemoje pradėjo tarnauti nuo 1991-08-09.

Minėtas pareigūnas kreipėsi į Vilniaus apskr. VPK viršininką, prašydamas įskaičiuoti į vidaus tarnybos stažą bei stažą Lietuvos valstybei pusę jo studijų laikotarpio, taip pat apskaičiuoti ir išmokėti jam priklausančią darbo užmokesčio nepriemoką, kuri susidarė dėl netinkamo Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo, bei suteikti kasmetines atostogas, kurios buvo nesuteiktos dėl netinkamo vidaus tarnybos stažo skaičiavimo Vilniaus apskr. VPK stažo skaičiavimo komisija geranoriškai perskaičiavo stažą, kurį 2010-01-28 Vilniaus apskr. VPK viršininkas įsakymu patvirtino, tačiau papildomai paprašius apskaičiuoti ir išmokėti procentinio priedo už tarnybą Lietuvos valstybei skirtumą, Vilniaus apskr. VPK raštu išdėstė sprendimą neišmokėti darbo užmokesčio nepriemokos, motyvuojant teisinio pagrindo nebuvimu.

 

Rašte teigiama, kad teisė į naujai perskaičiuotą ir patvirtintą stažą atsirado nuo Vilniaus apskr. VPK viršininko įsakymo įsigaliojimo datos, t.y. nuo 2010-01-28.

Nesutikdamas su šiuo sprendimu, pareigūnas N.B. kreipėsi į teismą.

Teismas, sistemiškai įvertinęs aktualias teisės aktų nuostatas, padarė išvadą, kad iki Vidaus tarnybos statuto įsigaliojimo galioję teisės aktai numatė, jog į pareiškėjo vidaus tarnybos stažą turi būti įskaityta pusę studijų laiko Vilniaus elektromechanikos technikume, todėl ir po Vidaus tarnybos statuto įsigaliojimo, siekiant užtikrinti teisėtų lūkesčių bei teisinio tikrumo principus, į pareiškėjo vidaus tarnybos stažą įskaitytinas minėtas laikotarpis.

Valstybės tarnybos įstatymo 25 str. 1 d. 1 p. numato, kad valstybės tarnautojams mokamas priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, kuris sudaro 3 procentus pareiginės algos už kiekvienus trejus tarnybos Lietuvos valstybei metus. Šio priedo suma negali viršyti 30 procentų pareiginės algos.

Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 23 str. 1 d., priedas už stažą Lietuvos valstybei yra darbo užmokesčio sudedamoji dalis.

Teismas padarė išvadą, kad atsakovas, 2010-01-28 įsakymu perskaičiuodamas pareiškėjo vidaus tarnybos stažą bei stažą Lietuvos valstybei ir į juos įskaičiuodamas pusė mokymosi laiko Vilniaus elektromechanikos technikume laiko, pripažino pareiškėjo teisę į stažą bei iš to išplaukiančias kitas socialines garantijas (3 procentų dydžio priedą, papildomas atostogų dienas).

Vilniaus apskr. VPK viršininkas, pripažindamas, kad pareigūno reikalavimas teisėtas ir pagrįstas, sutiko sudaryti taikos sutartį, kuria įsipareigojo išmokėti darbo užmokesčio nepriemoką - 609,11 Lt.

 

Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartį galite pamatyti čia

Parengė Vilniaus miesto policijos darbuotojų

profesinės sąjungos administratorė-teisininkė

Ivona Rindzevičienė

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top