Byla išspręsta taikos sutartimi

sutartisVyresnioji tyrėja K.N. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydama priteisti iš atsakovo Vilniaus apskr. VPK darbo užmokesčio nepriemoką, susidariusią pavedant laikinai eiti vyriausiojo tyrėjo pareigas neišsprendimus tinkamo apmokėjimo klausimo.

 

Vilniaus apskr. VPK įsakymu buvo pavesta pareigūnei laikinai eiti vyriausiojo tyrėjo pareigas iki jos atostogų, o po to Vilniaus apskr. VPK viršininkas įsakymu Nr. 10-TE-329 kitą pareigūną perkėlė į tas pačias vyriausiojo tyrėjo pareigas, tačiau nustatė pareiginės algos kategoriją A11 (vyresniojo tyrėjo pareiginės algos kategorija A9).

Vilniaus apskr. VPK viršininkas įsakymu pavesdamas K. N. laikinai eiti vyriausiojo tyrėjo pareigas, o vėliau kitą pareigūną perkeldamas į vyriausiojo tyrėjo pareigas, pažeidė lygiateisiškumo principą. Pavedimas eiti pareigas neišsprendė apmokėjimo už pavesto darbo atlikimą, o perkėlimas eiti pareigas buvo atliktas pagal Vidaus tarnybos statuto 16 str. nuostatas, kurios nulėmė ir pareiginės algos už einamas pareigas išmokėjimą (pareiginės algos kategorija A11), o tai sudaro dviejų pareiginių kategorijų skirtumą. Tokiu būdu buvo pažeista pareigūnės teisė gauti tokį patį atlygį už vienodą ar vienos vertės darbą.

Vilniaus apskr. VPK viršininkas, pripažindamas, kad pareigūnės reikalavimas teisėtas ir pagrįstas, sutiko sudaryti taikos sutartį, kuria įsipareigojo išmokėti darbo užmokesčio nepriemoką, susidariusią už laikotarpį, kol pareigūnė laikinai vykdė vyriausiojo tyrėjo pareigas, taip pat buvo atlikti atitinkamų socialinių išmokų perskaičiavimai.

 

Parengė Vilniaus miesto policijos darbuotojų

profesinės sąjungos teisininkė

Neringa Adomaitienė

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top