Teismas įpareigojo darbdavį perskaičiuoti pareigūnės vidaus tarnybos stažą įskaičiuojant laikotarpį dirbtą pagal darbo sutartį

svarstyklesLietuvos vyriausiasis administracinis teismas įpareigojo Vilniaus m. VPK įskaičiuoti laikotarpį nuo 1992 m. gruodžio 1 d. iki 1995 m. gegužės 1 d. į pareigūnės vidaus tarnybos stažą ir stažą valstybinei pensijai gauti.

Paminėtina, kad nuo 1992 m. gruodžio 1 d. iki 1995 m. gegužės 1 d. pareigūnė dirbo policininkės pareigose samdos pagrindu (pagal darbo sutartį). Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 37 str. 1 d. 5 punkte yra dėstoma, kad vidaus tarnybos stažas pareigūnui skaičiuojamas tarnybos pradžia laikant jo priėmimo į vidaus tarnybą datą, į vidaus tarnybos stažą papildomai įskaitant darbo policijoje (milicijoje), Valstybės sienos apsaugos tarnyboje, vidaus tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos ir prokuratūros sistemose laiką Darbo sutarties įstatymo pagrindais, jeigu vėliau tos pareigos priskirtos pareigūno pareigoms.

 

 

Vilniaus m. VPK priėmė sprendimą atsisakyti įskaityti minėtą laikotarpį į pareigūnės vidaus tarnybos stažą ir stažą valstybinei pensijai gauti motyvuodami tuo, kad šiuo laikotarpiu pareigūnė neturėjo pareigūno statuso, t.y. neturėjo viešojo administravimo įgaliojimų sau nepavaldiems asmenims, negalėjo būti iškviesta atlikti bet kokių kitų pareigūno kompetencijai priskirtų veiksmų.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nutartyje konstatavo, kad nuo 1995 m. gegužės 1 d., pareigūnę priėmus į atestuotas pareigas, jos pareigybės pavadinimas ir atliekamos funkcijos nepakito, todėl Vilniaus m. VPK neturėjo teisinio pagrindo neįskaičiuoti ginčijamo laikotarpio į pareigūnės vidaus tarnybos stažą ir stažą valstybinei pensijai gauti.

Su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi galite susipažinti čia.

Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos informacija.
Parengė teisininkė Gema Zapasnykienė.

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top