Teismas atnaujino skundo dėl tarnybinio patikrinimo išvadų panaikinimo ir kompensacijos priteisimo padavimo terminą

photoPareiškėja kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydama panaikinti atsakovo VSAT prie LR VRM Vilniaus rinktinės tarnybinio patikrinimo išvadas, kuriomis atsisakyta išmokėti kompensaciją dėl sveikatos sutrikdymo, priteisti 19628,16 Lt ir atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą.

Pareiškėja S. L. paaiškino, kad dar pirmą kartą jai kreipiantis į teismą ji tarnybinio patikrinimo išvadų neskundė, ginčijo atsakovo VSAT prie LR VRM Vilniaus rinktinės raštą, kuriuo jai buvo atsisakyta išmokėti kompensaciją dėl sveikatos sutrikdymo. Rėmėsi tai dienai suformuota teismų praktika, kad tarnybinių patikrinimų išvados nėra laikytinos individualiais teisės aktais ir negali būti skundžiamos, kadangi nesukuria pareiškėjui jokių teisių ir pareigų. Tačiau tiek pirmosios instancijos teismas, tiek ir antrosios instancijos tesimas pareiškėjos S. L. skundus atmetė, motyvuodami tuo, kad šiuo atveju ji turėtų ginčyti tarnybinio patikrinimo išvadas, kuriomis siūloma atsisakyti jai išmokėti kompensaciją. Todėl pareiškėja S. L. teismo paprašė atnaujinti praleistą terminą tarnybinio patikrinimo išvadoms apskųsti.

Vilniaus apygardos administracinis teismas nutartimi atsisakė atnaujinti praleistą terminą tarnybinio patikrinimo išvadoms apskųsti ir skundą atsisakė priimti, motyvuodamas tuo, kad pareiškėja, būdama rūpestinga savo teisių gynėja, turėjo pasirūpinti skundo padavimu teismui per įstatymo nustatytą vieno mėnesio terminą ir, kad nepakankamas domėjimasis savo teisėmis negali būti pripažintas svarbia priežastimi dėl kurios terminas skundui paduoti galėtų būti atnaujintas.

Atskiruoju skundu pareiškėja prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartį ir atnaujinti skundo padavimo terminą, skirti ekspertizę sveikatos sutrikdymo laipsniui nustatyti, panaikinti tarnybinio patikrinimo išvadas, nustatyti priežastinį ryšį tarp atliktų pareigų ir patirto sužalojimo bei priteisti prašomą 19628,16 Lt kompensaciją. Pareiškėja S. L. pabrėžė, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas nutartyje nepagrįstai konstatavo, kad ji nesidomėjo savo teisėmis. Priešingai, ji nuosekliai siekė savo interesų teisminės gynybos, tačiau šie veiksmai buvo sukliudyti ne visiškai nuo jos valios priklausiusių veiksnių. Ji kreipėsi su skundais į teismus, laukė teismo posėdžių pabaigos, dėl to ir praėjo nemažas laiko tarpas. Pažymėjo, kad teismų praktikoje pripažįstama, kad priežastimis, kurių pagrindu gali būti atnaujintas praleistas terminas skundui paduoti, laikytinos tos aplinkybės, kurios objektyviai trukdė asmeniui įstatymo nustatytu laikotarpiu kreiptis į teismą, tai yra nepriklausė nuo jo valios. Taigi ji tikrai negalėjo žinoti, kad jos išskirtiniu atveju minėtos išvados bus pripažintos individualiais teisės aktais ir skundas dėl kompensacijos nebus nagrinėjamas dėl to, kad ji jų neskundė. Pareiškėja S. L. taip pat nurodė, kad negalėjo laikyti minėtų išvadų individualiais-skundžiamais teisės aktais ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą, kuriame yra išdėstyti individualaus administracinio teisės akto bendrieji reikalavimai. Minėto įstatymo 8 str. 2 d., 3 d. numatyta, jog individualiame administraciniame teisės akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos, ir nurodyta akto apskundimo tvarka, taip pat jis turi būti pasirašytas jį priėmusio pareigūno ar valstybės tarnautojo arba viešojo administravimo subjekto vadovo, jo pavaduotojo ar įgalioto asmens ir patvirtintas antspaudu. Minėtose išvadose nebuvo suformuluotos jokios teisės ir pareigos, nebuvo nurodyta apskundimo tvarka, taip pat jos nebuvo patvirtintos antspaudu.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pareiškėjos S. L. prašymą atnaujinti terminą apskųsti tarnybinio patikrinimo išvadas, patenkino. Teisėjų kolegija konstatavo, kad teismai nagrinėdami pareiškėjos S. L. skundus nurodė, jog gindama, jos manymu pažeistas, savo teises pareiškėja pasirinko netinkamą jų gynimo būdą, kadangi nenuginčijo minėtų tarnybinio patikrinimo išvadų. Teisėjų kolegijos nuomone, byloje taip pat nėra duomenų, kurie patvirtintų, kad pareiškėja šiuo atveju elgėsi nesąžiningai. Kaip matyti iš bylos medžiagos, į teismą ji kreipėsi per 20 dienų terminą nuo apeliacinės instancijos teismo nutarties, išaiškinančios apie tarnybinio patikrinimo išvadų nuginčijimo būtinybę, paskelbimo. Todėl teisėjų kolegija, atsižvelgdama į teisės į teisminę gynybą konstitucinę reikšmę, šioje byloje nustatytas aplinkybes, padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju buvo pakankamas pagrindas atnaujinti terminą pareiškėjos S. L. skundui paduoti. Dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismo nutartį panaikino, pareiškėjos S. L. prašymą dėl termino atnaujinimo tenkino ir pareiškėjos S. L. skundo priėmimo klausimą perdavė spręsti pirmosios instancijos teismui.

Su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi galite susipažinti čia.

Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos informacija.
Parengė teisininkė Gema Zapasnykienė.

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top