Teismas panaikino įsakymą, kuriuo pareigūnė įpareigota atlyginti materialinę žalą

teismasLietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. spalio 23 d. nutartimi patenkino pareiškėjos I. J. skundą ir panaikino Vilniaus m. VPK viršininko įsakymą „Dėl nepagrįstai išmokėtų butpinigių ir kompensacijos už važiavimą į tarnybos vietą ir atgal išskaičiavimo iš darbo užmokesčio“ 1 punktą, kuriuo buvo nuspręsta išskaičiuoti iš pareiškėjos I. J. darbo užmokesčio už 2005 m. spalio – 2006 m. birželio mėnesius išmokėtas važiavimo į tarnybos vietą ir atgal išlaidų kompensacijas, sudarančias 1204,64 Lt.
Teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad Vilniaus m. VPK nėra patyręs jokios materialinės žalos. Teismas pabrėžė, kad Vilniaus m. VPK neįrodė visų būtinų valstybės tarnautojų materialinei atsakomybei atsirasti sąlygų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 32 straipsnio 1 dalies nuostatoje, todėl Vilniaus m. VPK viršininko įsakymo 1 punktą panaikino kaip neteisėtą ir nepagrįstą.

2005 m. spalio – 2006 m. birželio mėnesiais pareiškėja I. J. faktiškai gyveno pas savo pusseserę adresu Taikos g. 148-9, Vilniuje. Naudodamasi jai Vidaus tarnybos statuto 52 str. 4 d.  numatyta socialine garantija į išlaidų už vykimą į tarnybą ir iš jos keleiviniu ar asmeniniu transportu, išskyrus taksi, kompensavimą, Vilniaus m. VPK viršininkui parašė prašymą kompensuoti minėtas išlaidas, tačiau suklydo nurodydama savo faktiškos gyvenamosios vietos adresą: vietoje Taikos g. 148-9, Vilnius, nurodė Taikos g. 149-9, Vilnius.
Atlikus tarnybinį patikrinimą, 2006 m. rugsėjo 29 d. Vilniaus m. VPK buvo surašyta tarnybinio patikrinimo išvada, kurioje teigiama, jog „remiantis aukščiau išdėstytu, pareigūnams tarnybiniuose prašymuose dėl važiavimo išlaidų kompensavimo nurodžius neteisingus (klaidingus) duomenis, kompensacijų išmokėjimo atveju šie traukiami materialinėn atsakomybėn, I. J. už 2005 m. spalio, lapkričio, gruodžio, 2006 m. sausio, vasario, kovo, balandžio ir birželio mėnesius išmokėtos važiavimo išlaidų kompensacijos (sudarančios 1204,64 Lt), vadovaujantis Statuto 25 str. 2 d. ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 32 str. 4 d. bei 5 d., išskaičiuotinos. Vilniaus m. VPK viršininko įsakymas priimtas vadovaujantis šia tarnybinio patikrinimo išvada, Vidaus tarnybos statuto 25 str. 2 d. bei Valstybės tarnybos įstatymo 32 str. 4 d. ir 5 d. d.
Pareiškėjos I. J. atstovė teisme nurodė, kad dėl padaryto apsirikimo neatsirado žala (nėra vienos iš būtinų valstybės tarnautojų materialinei atsakomybei atsirasti sąlygų), todėl šiuo atveju materialinės atsakomybės sudėties, įtvirtintos Valstybės tarnybos įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje, nėra. Pabrėžė ir tai, jog Taikos g. 149 numeriu pažymėtas namas yra tiesiai priešais Taikos g. 148 numeriu pažymėtą namą, kuriame pareiškėja I. J. 2005 m. spalio – 2006 m. birželio mėnesiais gyveno. Akivaizdu, jog ši klaida negalėjo turėti ir neturėjo lemiamos reikšmės pareiškėjai išmokėtų važiavimo išlaidų kompensavimo dydžiui, taigi ir žalai.

Su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi galite susipažinti čia.

Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos informacija.
Parengė teisininkė Gema Zapasnykienė.

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top