Informacija

demesioPolicijos departamentas persiuntė policijos įstaigoms raštą, kuriame remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartimi, išaiškino, kaip turi būti mokama pareigūnams kai viršvalandinis darbas ir (arba) darbas naktį dirbamas švenčių dienomis ir (arba) poilsio dienomis. Vadovaujantis minėta LAT nutartimi, kai viršvalandinis darbas ir (arba) darbas naktį dirbamas švenčių dienomis ir (arba) poilsio dienomis, už tokį darbą turi būti mokama pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – LR DK) 194 straipsnio nuostatas (mokama ne mažiau kaip dvigubai), o LR DK 193 straipsnis (mokama ne mažiau kaip pusantro darbuotojui nustatyto valandinio atlygio (mėnesinės algos)) neturi būti taikytinas.

2010 m. gruodžio 12 d. Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinės profesinės sąjungos pirmininkė Loreta Soščekienė ir teisininkė Gema Zapasnykienė dalyvavo susitikime su Policijos departamento generalinio komisaro pavaduotoju Algirdu Stončaičiu ir Teisės, Personalo bei Finansų valdybų vadovais. Susitikimo metu Profesinės sąjungos atstovės aiškinosi, ar Policijos departamentui pavaldžios įstaigos ateityje už viršvalandinį darbą arba darbą naktį dirbamą poilsio, švenčių dienomis, pareigūnams mokės taikant tik dvigubą apmokėjimą. Profesinė sąjunga laikosi nuostatos, kad darbas poilsio arba švenčių dieną ir darbas poilsio arba švenčių dienos naktį negali būti sugretinamas ir lyginamas, taikant tuos pačius apmokėjimo tarifinius dydžius. Profesinės sąjungos nuomone, pareigūnams už viršvalandinį darbą ir darbą naktį poilsio arba švenčių dienomis turi būti mokama pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 26-1 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse imperatyviai įtvirtintus tarifinius dydžius, t. y. poilsio ir švenčių dienomis, jeigu jos nenumatytos pagal grafiką, turi būti mokama ne mažiau kaip dvigubai, už darbą švenčių dieną pagal grafiką mokama ne mažiau kaip dvigubai, už nakties ir viršvalandinį darbą mokama ne mažiau kaip pusantro valstybės tarnautojo pareiginės algos su jam nustatytais priedais dydžio. Policijos departamento atstovai teigė nesiruošiantys keisti savo nuomonės aptariamu klausimu, nebent teismai priimtų kitus sprendimus.

Primename, kad pagal LR DK 298 straipsnį darbuotojui priklausančios darbo užmokesčio ir kitos su darbo santykiais susijusios sumos priteisiamos ne daugiau kaip už trejus metus. Atsižvelgiant į LR DK 298 straipsnį, kuriuo imperatyviai apribojama teismo galimybė priteisti darbuotojo, kurio teisės ar teisėti interesai buvo pažeisti, naudai jam priklausantį darbo užmokestį ar kitas su darbo santykiais susijusias išmokas trejais metais, Profesinė sąjunga ragina pareigūnus nedelsti ir kreiptis į teismą, jeigu jiems už viršvalandinį darbą ir (arba) darbą naktį dirbamą švenčių dienomis ir (arba) poilsio dienomis, buvo apmokėta taikant tik dvigubą apmokėjimą. Profesinės sąjungos nariai bylose atstovaujami nemokamai.

 

Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos informacija

 

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top