Pareigūnams už viršvalandinį darbą suteikti analogiškos trukmės poilsio laiką arba pridėti prie kasmetinių atostogų nėra teisėta

kelyjeProfesinė sąjunga, susipažinusi su Vilniaus apskr. VPK 2010 m. rugsėjo 9 d. įsakymu, kuriame buvo nurodyta pareigūnams už viršvalandinį darbą suteikti analogiškos trukmės poilsio laiką arba pridėti prie kasmetinių atostogų, kreipėsi į Vilniaus apskr. VPK viršininką su prašymu panaikinti minėtą įsakymą kaip prieštaraujantį aukštesnės teisinės galios teisės aktams. Profesinė sąjunga atkreipė dėmesį, kad Įsakymas prieštarauja Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo (toliau – Statutas) 38 straipsnio 1 daliai ir  Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – LR VTĮ) 26-1 straipsnio 3 daliai.

Statuto 8 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad pareigūnams priemokos mokamos ir už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą ir budėjimą apmokama Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. LR VTĮ 26-1 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad už nakties ir  viršvalandinį darbą mokama ne mažiau kaip pusantro valstybės tarnautojo pareiginės algos su jam nustatytais priedais dydžio. Atsižvelgdama į tai, kad galiojantis teisinis reguliavimas nesuteikia galimybės darbuotojams už viršvalandinį darbą suteikti analogiškos trukmės poilsio laiką arba kompensuoti kasmetinėmis atostogomis, pažeidžia Profesinės sąjungos narių teisę gauti teisingą apmokėjimą už darbą, Profesinė sąjunga prašė jį panaikinti.

Vilniaus apskr. VPK, nesutikdamas su Profesinės sąjungos reikalavimu, kreipėsi į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, prašydamas išaiškinti, ar yra galimybė  pareigūnams už viršvalandinį darbą suteikti analogiškos trukmės poilsio laiką arba pridėti prie kasmetinių atostogų, nemokant ne mažiau kaip pusantros pareiginės algos su pareigūnui nustatytais priedais.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, išnagrinėjusi Vilniaus apskr. VPK paklausimą, informavo, kad statutiniams valstybės tarnautojams, dirbusiems viršvalandinį darbą, turi būti taikomas LR VTĮ 26-1 straipsnio 3 dalyje numatytas apmokėjimas, t.y. už jį turi būti mokama ne mažiau kaip pusantros pareiginės algos su pareigūnui nustatytais priedais. Rašte pabrėžiama, kad teisės aktai už viršvalandinį darbą kompensavimo poilsio laiku ar atostogomis nenumato.

Vilniaus apskr. VPK, susipažinusi su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išaiškinimu, informavo Profesinę sąjungą, kad darbuotojams ateityje bus tinkamai apmokama už viršvalandinį darbą.

 

Parengė Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos teisininkė Gema Zapasnykienė

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top