Kreiptasi į Konstitucinį Teismą dėl pareigūnų valstybinei pensijai gauti stažo apskaičiavimo

svarstyklesLietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. spalio 8d. kreipėsi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas ta apimtimi, kuria tarnybos laikui pensijai skirti prilyginamas tik tas faktinės tarnybos kitų valstybių ginkluotosiose pajėgose laikas, kuris buvo iki 1990 m. kovo 11 d., neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 52 straipsniui ir konstituciniam teisinės valstybės principui.

 

Nutartyje pažymima, kad teisės aktai, numatę pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo pagrindus bei tvarką, keitėsi, todėl Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas suabejojo Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo nuostatų, kurios turėtų būti taikomos byloje, atitikimu Konstitucijai bei joje įtvirtintiems teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo principams.

Nuo Konstitucinio Teismo priimto nutarimo priklausys ar pareigūnams, išėjusiems iš vidaus tarnybos, į stažą pareigūnų ir karių valstybinei pensijai gauti bus įskaitomas faktinis tarnybos kitų valstybių ginkluotosiose pajėgose laikas ir po 1990 m. kovo 11 d.

 

Parengė teisininkė Gema Zapasnykienė

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top