KONSULTACIJA: lengvata auginantiems vaikus

teismasĮ Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinę sąjungą (toliau – Profesinė sąjunga) dažnai kreipiasi Profesinės sąjungos nariai, kurie domisi, ar darbuotojams, auginatiems du vaikus iki 12 metų, priklauso papildomas poilsio laikas. Taip pat nurodo, kad kai kurie vadovai nesuteikia net pagal rašytinius prašymus tokiems darbuotojams papildomų poilsio dienų, tiesiog grafike ir darbo laiko apskaitos žiniaraštyje pažymi kurią nors iš anksto numatytą poilsio dieną kaip papildomai suteiktą poilsio dieną pagal LR DK 214 str.

LR DK 214 straipsnis numato, kad darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų – dvi dienos per mėnesį (arba atitinkamai sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.

Akcentuotina, kad ši lengvata numato papildomą poilsio dieną(as) prie poilsio, kuris priklauso pagal teisės aktus kiekvienam darbuotojui per apskaitinį laikotarpį – vieną mėnesį, arba dviem/keturiomis valandomis trumpesnį darbo laiką, kuris buvo iš anksto numatytas darbo grafike per apskaitinį laikotarpį – savaitę, ir už šį papildomą poilsio laiką mokamas vidutinis to pareigūno darbo užmokestis.

Remiantis LR DK komentaru, jeigu darbuotojas augina neįgalų vaiką, vaiko neįgalumas turi būti nustatytas medicinos institucijų, pagal kurių nurodymus būtina tam tikra priežiūra, gydymas, vaistai. Aptariamame straipsnyje išvardintos lengvatos darbuotojams yra taikomos per tą laiką, kol yra šiame straipsnyje nustatytos sąlygos. Pavyzdžiui, vienam iš auginamų vaikų sukakus dvylika metų, padėtis keičiasi. Jei darbuotojas augino tris vaikus, o vienam iš jų sukako dvylika metų, bus taikoma tokia lengvata, kuri numatyta auginantiems du vaikus iki dvylikos metų, o jei darbuotojas augino du vaikus, iš kurių vienam suskako dvylika metų, - lengvatos taikymas nutrūksta.

Nors LR DK nenumato išlygos, kad aptariamos lengvatos gali būti įgyvendintos tik darbuotojo pageidavimu, tačiau, remiantis suformuota teismų praktika, pareigūnams, norintiems pasinaudoti šia lengvata, rekomenduojama kreiptis į vadovą su rašytiniu prašymu.

 

Parengė Vilniaus miesto policijos darbuotojų

profesinės sąjungos teisininkė

Neringa Adomaitienė

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top