Teismas: pareigūnams, neturintiems aukštojo išsilavinimo, aukštesnis laipsnis suteiktas nebus

teismasssVilniaus miesto policijos darbuotojų profesinė sąjunga (toliau – Profesinė sąjunga)  sėkmingai atstovavo Profesinės sąjungos narius pirmosios instancijos teismuose dėl aukštesnių vidurinės grandies pareigūnų policijos laipsnių suteikimo. Vilniaus apygardos administracinis teismas patenkindavo Profesinės sąjungos narių skundus, kuriais kiekvienas pareigūnas teismo prašė panaikinti Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – PD prie LR VRM) sprendimą nesuteikti jam specialų nekarinį policijos vyresniojo inspektoriaus laipsnį (nes jis neturi aukštojo išsilavinimo) ir įpareigoti PD prie LR VRM suteikti jam specialų nekarinį policijos vyresniojo inspektoriaus laipsnį.

Vilniaus apygardos administracinis teismas dažnai šiose bylose trečiuoju suinteresuotu asmeniu įtraukdavo Vidaus reikalų ministeriją. Beveik visus pirmosios instancijos teismo sprendimus PD prie LR VRM ir pati Vidaus reikalų ministerija skundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui (antrosios instancijos teismui). Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nagrinėdama pirmąsias administracines bylas tenkindavo PD prie LR VRM ir Vidaus reikalų ministerijos apeliacinius skundus: pirmosios instancijos teismo sprendimus panaikindavo ir pareigūnų skundus atmesdavo.

Situacija pasikeitė, kai analogišką bylą išnagrinėjo kitos sudėties Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija. Ji priešingai nei anksčiau analogiškas bylas nagrinėjusi teisėjų kolegija, PD prie LR VRM ir Vidaus reikalų ministerijos apeliacinius skundus atmetė ir pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priimtoje neskundžiamoje nutartyje konstatavo, kad tie pareigūnai, kurie Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo įsigaliojimo momentu (2003 05 01) turėjo didesnį nei 10 metų darbo stažą vidaus tarnyboje ir tie pareigūnai ėjo iš esmės tas pačias pareigas, kaip ir iki minėto įstatymo (t.y. Vidaus tarnybos statuto) įsigaliojimo, atitinka sąlygas numatytas Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 1 straipsnio 5 dalyje (kurioje numatyta teisė eiti pareigas, neturint aukštojo išsilavinimo, reikalingo šioms pareigoms užimti), o tai savo ruožtu lemia, kad tų pareigūnų atžvilgiu yra netaikomas ir Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 14 straipsnio 5 dalies reikalavimas dėl aukštojo išsilavinimo, suteikiant atitinkamą laipsnį pagal einamas pareigas.

Vėliau, nagrinėjant kitas analogiškas administracines bylas, teismo posėdžio metu PD prie LR VRM atstovei išreiškus susirūpinimą, kad šiose bylose yra formuojama nevienoda teismų praktika ir bylos nagrinėjimo dienai Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimų, panaikinusių pirmosios instancijos teismų sprendimus ir patenkinusių PD prie LR VRM ir Vidaus reikalų ministerijos apeliacinius skundus yra ženkliai daugiau, tos pačios sudėties Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija (anksčiau priėmusi teigiamą sprendimą pareigūno atžvilgiu analogiškoje byloje) pakeitė savo poziciją ir kitose administracinėse bylose panaikindavo pirmosios instancijos teismų sprendimus ir patenkindavo PD prie LR VRM, Vidaus reikalų ministerijos apeliacinius skundus, pareigūnų pateiktus skundus atmesdavo kaip nepagrįstus. Teisėjų kolegija, nagrinėdama vėlesnes analogiškas administracines bylas, sprendimuose pasisakė, kad nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo, leidžiančio daryti išvadą, kad nagrinėjamose bylose yra sąlygos kurti naują precedentą ar nukrypti nuo ankstesnės, dominuojančios šioje srityje, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos.

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šiose administracinėse bylose formavo skirtingą praktiką, kai kurie Profesinės sąjungos nariai kreipėsi su prašymu į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą dėl užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu administracinės bylos atnaujinimo.


Su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi galite susipažinti čia.

Su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimu galite susipažinti čia.

 

Parengė teisininkė Gema Zapasnykienė.

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top