Dėl būtpinigių mokėjimo vidaus tarnybos sistemos pareigūnams

butpinigiaiPastaruoju metu į Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinę sąjungą (toliau – Profesinė sąjunga) kreipiasi pareigūnai, norintys sužinoti informacijos dėl butpinigių mokėjimo. Atsižvelgdami į Profesinės sąjungos narių prašymus, parengėme straipsnį, kuriame aptariame pagrindinius teisės aktus, reglamentuojančius butpinigių mokėjimą.

Butpinigių vidaus tarnybos sistemos pareigūnams mokėjimą reglamentuoja Vidaus tarnybos statuto (toliau – Statutas) 47 straipsnis, vidaus reikalų ministro 2005 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1V-395 patvirtintos ,,Butpinigių vidaus tarnybos sistemos pareigūnams mokėjimo taisyklės” bei atitinkamos vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo įsakymu patvirtintos tvarkos.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 258 yra patvirtinti butpinigių vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, kurie neaprūpinti tarnybiniu butu (viengungiai – atskira tarnybine gyvenamąja patalpa), maksimalūs dydžiai, atsižvelgiant į tarnybos vietą (pavyzdžiui, Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybių centruose taikomas koeficientas 2, kituose savivaldybių centruose – 1).

Statuto 47 straipsnyje nustatyta, kad pareigūnui, kuris neaprūpintas tarnybiniu butu 47 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka (viengungis – atskira tarnybine gyvenamąja patalpa), gyvenamosios patalpos tarnybos vietovėje išlaikymo išlaidoms kompensuoti iš Vidaus reikalų ministerijai ar vidaus reikalų centrinei įstaigai skirtų lėšų mokami Vyriausybės nustatyto dydžio butpinigiai.
Statuto 2 straipsnyje yra aiškiai apibrėžta tarnybos vietovės sąvoka. Minėtame straipsnyje nustatyta, kad tarnybos vietovė yra susieta su atitinkamos savivaldybės teritorija, kurioje yra vidaus reikalų įstaigos, kurioje pareigūnas eina pareigas, ar šios įstaigos padalinio (jei padalinio buveinė nesutampa su vidaus reikalų įstaigos buveine), kuriame pareigūnas eina pareigas, buveinė.
Atsižvelgiant į butpinigių mokėjimą reglamentuojančius teisės aktus butpinigiai mokami, kai pareigūno nuosavybės teise priklausantis butas, namas ar jo dalis yra kitoje savivaldybėje negu tarnybos vietovė. Pavyzdžiui, pareigūnui, dirbančiam Vilniaus rajone (priklauso Vilniaus rajono savivaldybei), jam nuosavybės teise priklausantį būstą turinčiam Vilniaus mieste (priklauso Vilniaus miesto savivaldybei), butą nuomojančiam Vilniaus rajone, butpinigiai turi būti mokami. Akivaizdu, kad tai yra atskiros savivaldybės, o butpinigiai yra suteikiami, jeigu pareigūnas nuomojasi būstą jo tarnybos vietovėje, t.y. savivaldybės teritorijoje, kurioje pareigūnas eina pareigas.

Pažymime, kad šios socialinės garantijos tikslas yra sudaryti vidaus tarnybos sistemos pareigūnui sąlygas gyventi kuo arčiau tarnybos vietos ir tokiu būdu per kuo trumpesnį laiką, esant svarbioms priežastims, atvykti į tarnybą.

Dėl papildomos informacijos butpinigių mokėjimo klausimais prašome kreiptis į Profesinės sąjungos teisininkus.

 

Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos informacija.

Straipsnį parengė Gema Zapasnykienė.

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top