Teismas panaikino pareigūnui paskirtą tarnybinę nuobaudą dėl nepakankamų įrodymų pareigūno kaltei pagrįsti

svarstyklesPareigūnas E. Ž., skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Vilniaus apskr. VPK) viršininko įsakymą, kuriuo pareigūnui paskirta tarnybinė nuobauda – papeikimas. Pareigūnui tarnybinė nuobauda buvo paskirta už tai, kad pareigūnas E. Ž. pažeidė Instrukcijos 76, 72 punktų ir Vilniaus apskr. VPK viršininko 2009 m. liepos 23 d. nurodymo Nr. 10-N-102 (toliau – Nurodymas) 1.2 punkto reikalavimus. 

 

Nurodymo 1.2 punkte ir Instrukcijos 72 punkte nustatytas įpareigojimas pareigūnams, sustabdžiusiems ar priėjusiems prie stovinčios transporto priemonės, prieš paimant transporto priemonę vairuojančio asmens arba (ir) asmenų, esančių transporto priemonėje, dokumentus, „VI10AUTOTIK“ radijo ryšio kanalu, nelaukiant atsakymo apie ryšio priėmimą, pranešti apie stabdymo ar stovinčios transporto priemonės modelį, valstybinį numerį, vietą, kurioje stabdoma, ar stovi transporto priemonė, patrulio (pareigūno) radijo ryšio šaukinį, stabdomos ar stovinčios transporto priemonės tikrinimo priežastį. Instrukcijos 76 p. yra numatyta, kad jeigu yra sustabdyta transporto priemonė ir tikrinami jos, vairuotojo ar krovinio dokumentai, arba kai įforminamas teisės pažeidimas, draudžiama stabdyti kitas transporto priemones, išskyrus atvejus, kai daromi teisės pažeidimai arba vykdomos policijos specialiosios operacijos.

Vilniaus apygardos administracinis teismas sprendimu pareigūno E. Ž. skundą atmetė. Teismas konstatavo, kad bylos medžiaga patvirtina, jog patrulis Galvė-40, kurio sudėtyje pareigūnas E. Ž. dirbo, 2009 m. lapkričio 26 d., nuo 17.58 val. iki 19.00 val., Šiaurės-Dūmų gatvių sankryžoje sustabdė devynias transporto priemones, iš kurių tik apie dvi informavo Operatyvinį valdymo skyrių. Šią išvadą teismas padarė remdamasis tarnybinio patikrinimo išvada, teismo posėdyje apklaustų slaptą patikrinimą patrulio Galvė-40 atlikusių keturių liudytojų parodymais, byloje esančiu garso įrašu.

Pareigūnas E. Ž., nesutikdamas su Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimu, apeliaciniu skundu kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą. Apeliaciniame skunde nurodė, kad iškviesta į teismo posėdį liudytoja, Vilniaus apskr. VPK Vidaus tyrimų skyriaus tyrėja R. Budrienė, apklausos metu teismo posėdyje patvirtino, jog pati asmeniškai nematė, kada ir kokias transporto priemones tariamai stabdė ir tikrino E. Ž. Ji nurodė, kad Vilniaus apskr. VPK Vidaus tyrimų skyriaus vyr. tyrėjas Ž. Gudgalis, pasiėmęs vaizdo kamerą, išėjo patrulių stebėti iš arčiau, pėsčiomis, o ji liko sėdėti automobilyje toliau nuo aktualios vietos. Liudytojas Ž. Gudgalis apklausiamas nurodė, kad jis stebėjo kitus tuo metu tarnybą vykdžiusius patrulių ekipažus, o apie pareigūno E. Ž. transporto priemonių stabdymą Šiaurės – Dūmų g. sankryžoje jis gavo informaciją iš Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnų, pats asmeniškai ten nebuvo ir paaiškinti, už kokius tarnybinius nusižengimus baudžiamas pareigūnas E. Ž., negali. Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnas V. Šneideris teismo posėdyje paaiškino, kad stebėjimą atliko kartu su T. Daunoravičiumi, nurodė, kad Galvė-40 pareigūnai stabdė transporto priemones, tačiau pareigūnų identifikuoti negali, nenurodė ir tarnybinio automobilio modelio ar kitų reikšmingų įrodinėjimo prasme požymių. T. Daunoravičius, su kuriuo V. Šneideris atliko stebėjimą, priešingai – nurodė, kad stebėjo kitą patrulių ekipažą - Galvė-10, o ne Galvė-40. Pareigūnas E. Ž. apeliaciniame skunde akcentavo, kad teismo posėdžio metu peržiūrėjus vaizdo įrašą, kuris buvo pridėtas prie tarnybinio patikrinimo medžiagos kaip įrodymas tarnybinei nuobaudai skirti, matyti, kad pareigūnai V. Šneideris ir T. Daunoravičius stebėjo ir filmavo ne Galvė-40, kurio sudėtyje pareigūnas E. Ž. dirbo, o Galvė-10 patrulių ekipažo darbą. Pareigūnas E. Ž. apeliaciniame skunde pabrėžė, kad nei vienas tarnybinio patikrinimo metu apklaustas vairuotojas (transporto priemonių, kurias neva pareigūnas E. Ž. stabdė ir apie sustabdymą neinformavo) nepatvirtino, kad buvo sustabdytas būtent Galvė-40 ekipažo sudėtyje dirbusio kažkurio iš pareigūnų. Pareigūnas E. Ž. apeliaciniu skundu prašė panaikinti įsakymą, kuriuo jam paskirta tarnybinė nuobauda, kadangi byloje nėra įrodymų, pagrindžiančių teiginį, kad jis laikotarpiu nuo 17.58 val. iki 19.00 val., Šiaurės-Dūmų g. sankryžoje sustabdė transporto priemones ir apie jas nustatyta tvarka nepranešė, visi teismo posėdžio metu apklausti liudytojai (slaptą pareigūnų stebėjimą atlikę Vilniaus apskr. Vidaus tyrimų skyriaus tyrėjai, Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai), kurie pirminiuose tarnybiniuose pranešimuose nurodė apie E. Ž. neva tai stabdytas transporto priemones, apie kurias pareigūnas neinformavo Operatyvaus valdymo skyriaus teisės aktų nustatyta tvarka, negalėjo patvirtinti tarnybiniuose pranešimuose išdėstytų aplinkybių.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs apeliaciniame skunde pateiktus argumentus, konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai padarė išvadą dėl patrulio Galvė-40 stabdytų devynių automobilių ir informavimo Operatyvinio valdymo skyrių tik apie dviejų iš šių automobilių stabdymą. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, pažymėjo, kad Tarnybinio patikrinimo išvadoje bei slaptą patikrinimą atlikusių pareigūnų tarnybiniuose pranešimuose konstatuotų aplinkybių nepatvirtina nei slaptą tyrimą atlikusių pareigūnų nenuoseklūs ir neišsamūs parodymai pirmosios instancijos teismo posėdžio metu, nei byloje esantis vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas kito patrulio darbas (Galvė-10), nei garso įrašai, iš kurių negalima daryti vienareikšmės išvados, kad tarnybiniuose pranešimuose nurodyti automobiliai buvo stabdyti patrulio Galvė-40, nei minimais automobiliais galimai vairavusių asmenų paaiškinimai, duoti Vilniaus apskr. VPK telefonu, iš kurių, nors du asmenys pripažino, kad buvo sustabdyti 2009 m. lapkričio 26 d., tačiau jų pateiktų duomenų nepakanka neabejotinai konstatuoti, kad patrulis Galvė-40 sustabdė atitinkamas transporto priemones bei apie tai nepranešė Operatyvaus valdymo skyriui. Kiti byloje esantys įrodymai taip pat nepatvirtina Tarnybinio patikrinimo išvadoje nustatytų aplinkybių dėl pareigūno E. Ž. galimai padarytų pažeidimų.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nutartyje pasisakė ir apie tarnybinio patikrinimo atlikimo procedūrinius pažeidimus. Pareigūnui E. Ž. įteiktame pranešime dėl tarnybinio nusižengimo pranešta apie galimai jo padarytą tarnybinį nusižengimą, pasireiškusį Instrukcijos 32 punkto pažeidimu 2009 m. lapkričio 26 d., 16.40 val., t.y. savavališkai paliekant nustatytą patruliavimo maršrutą ir atvykstant į Džiaugsmo gatvę bei nepatikrinant ekipažo Galvė-10 pareigūnų Džiaugsmo gatvėje ties sankryža su Garsiąja gatve sustabdyto patikrinti automobilio Ford Mondeo vairuotojo T. R. girtumo ir neįforminant galimai jo padaryto pažeidimo, tuo sudarant sąlygas išvengti pastarajam administracinės atsakomybės, nors Tarnybinio patikrinimo išvadoje suformuluoti kaltinimai dėl galimo Instrukcijos 76, 72 punktų bei Nurodymo 1.2 punkto reikalavimų pažeidimo (kelių automobilių stabdymo ir tikrinimo vienu metu, nepranešimo Operatyvaus valdymo skyriui apie septynių iš devynių automobilių stabdymą).

Atsižvelgdamas į aukščiau aptartas aplinkybes, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą, kuriuo pareigūno E. Ž. skundą patenkino bei panaikino įsakymą, kuriuo paskirta tarnybinė nuobauda – papeikimas.

 

Narį atstovavo VMPDPS teisininkė Neringa Adomaitienė

Straipsnį parengė VMPDPS teisininkė Gema Zapasnykienė

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top