Teismas panaikino pareigūnui paskirtą tarnybinę nuobaudą

teismo salePareigūnas A. N. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Vilniaus apskr. VPK) viršininko įsakymą, kuriuo pareigūnui paskirta tarnybinė nuobauda – papeikimas.

 

Pareigūnui tarnybinė nuobauda buvo paskirta už tai, kad patrulis Galvė-10, kurio sudėtyje pareigūnas dirbo su dar dviem pareigūnais, 2009 m. lapkričio 26 d. 14.42 val. buvo pastebėtas Vilniuje, Džiaugsmo-Garsiosios g. sankryžoje (Pavilnyje), nors pagal tarnybos užduotį turėjo dirbti Vilniuje, Kojelavičiaus, Arimų, Gandrų, Baniškių gatvėse (Naujojoje Vilnioje); 16.30 val. buvo pastebėtas Vilniuje, Džiaugsmo g. ties sankryža su Garsiąja g., nors pagal tarnybos užduotį turėjo dirbti Vilniuje, Kojelavičiaus, Arimų, Gandrų, Baniškių gatvėse (Naujojoje Vilnioje); stabdė automobilį „Ford Mondeo“ ir apie tai nustatyta tvarka neinformavo budėtojo; 18.01 val. važiavo prie Džiaugsmo-Pergalės gatvių sankryžos dirbusio patrulio Galvė-11, todėl pažeidė Lietuvos policijos generalinio komisaro Lietuvos policijos generalinio komisaro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 660 patvirtintos Policijos patrulių veiklos instrukcijos (toliau – Instrukcija) 72 punktą (sustabdžius transporto priemonę pranešti budėtojui stabdymo vietą, sustabdytos transporto priemonės markę, valstybinį numerį, stabdymo priežastį), 32 punktą (patrulio pareigūnai palikti sektorių, maršrutą ar postą gali tik pranešus budėtojui ir gavus jo leidimą) ir Vilniaus AVPK viršininko 2009 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 10-V-102 patvirtinto Policijos pareigūnų veiksmų stabdant transporto priemones nurodymo (toliau – Nurodymas) 1.2 punktą (sustabdžius ar priėjus prie stovinčios transporto priemonės, prieš paimant transporto priemonę vairuojančio asmens arba (ir) asmenų, esančių transporto priemonėje, dokumentus, VI10AUTOTIKR radijo ryšio kanalu, nelaukiant atsakymo apie ryšio priėmimą, pranešti apie stabdomos ar stovinčios transporto priemonės modelį, valstybinį numerį, vietą, kurioje stabdoma, ar stovi transporto priemonė, patrulio (pareigūno) radijo šaukinį, stabdomos ar stovinčios transporto priemonės tikrinimo priežastį).

Pareigūnas skunde teigė, kad 2009 m. lapkričio 26 d. pagal tos dienos parengtą tarnybos užduotį nuo 14.00 val. iki 18.30 val. jiems buvo pavesta palaikyti viešąją tvarką bei užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms ir administraciniams teisės pažeidimams Kojelavičiaus, Arimų, Gandrų, Baniškių, Draugystės ir Raštikio gatvėse. Pasibaigus instruktažui, laiku (t. y. 14.00 val.) išvykti į maršrutą negalėjo, nes reikėjo krauti tarnybinio automobilio akumuliatorių. Tai yra pasikartojanti problema, nes automobilio akumuliatorius yra per silpnas. Kadangi tarnybos užduotyje į nurodytą maršrutą vyko per Pavilnį, todėl apie 14.42 val. galėjo būti pastebėti Džiaugsmo-Garsiosios gatvių sankryžoje. Tarnybos metu dėl alkoholio kiekio matuoklių trūkumo, keliems dirbantiems patrulio ekipažams tenka dalintis tik vienu alkoholio kiekio matuokliu. Todėl jo tiesioginis vadovas E. S., prieš išvykstant į maršrutą nurodė jam paimti alkoholio kiekio matuoklį iš 2-o būrio vyriausiojo patrulio E. Ž., dirbusio nuo 7.30 val. patrulio Galvė-40 sudėtyje, ir nuvežti jį 1-o būrio specialistui J. K., kuris tą dieną dirbo patrulio Galvė-11 sudėtyje. Laikotarpyje nuo 16.00 val. iki 17.00 val., vykdant tiesioginio vadovo E. S. nurodymą, nuvažiavo į Džiaugsmo-Garsiosios gatvių sankryžą, kur susitiko su tuo metu dirbusiais pareigūnais E. Ž. ir R. K. (patruliu Galvė-40), paėmė iš jų alkoholio kiekio matuoklį. Automobilių toje sankryžoje jis nestabdė, nes paėmęs alkoholio kiekio matuoklį, nedelsdamas grįžo į jų patruliui nustatytą patruliavimo maršrutą, kur dirbo iki 18.30 val. Apie 18.00 val., vykdydamas tiesioginio vadovo E. S. nurodymą, nuvažiavo į Pergalės-Džiaugsmo gatvių sankryžą prie patrulio Galvė-11 ir perdavė alkoholio kiekio matuoklį. Taigi visus tris kartus patrulis Galvė-10, kurio sudėtyje pareigūnas dirbo, paliko tarnybos užduotyje nurodytą maršrutą vykdydamas tiesioginio vadovo nurodymą. Todėl pareigūno kaltės dėl tarnybos užduotyje nurodyto maršruto palikimo nėra. Be to, skunde taip pat pažymėjo, kad Galvė-10 patrulis automobilio „Ford Mondeo“ nestabdė, todėl apie tai nustatyta tvarka neinformavo Operatyvaus valdymo skyriaus (toliau – OVS).

Vilniaus apygardos administracinis teismas sprendimu pareigūno skundą tenkino iš dalies, paskirtą tarnybinę nuobaudą sušvelnino iš papeikimo į pastabą. Tarnybinė nuobauda buvo sušvelninta dėl to, kad teismas nerado patikimų įrodymų byloje, patvirtinančių, kad būtent patrulis Galvė-10 2009 m. lapkričio 26 d. 16.30 val., Vilniuje, Džiaugsmo g. ties sankryža su Garsiąja g., stabdė automobilį „Ford Mondeo“ ir apie šią transporto priemonę nepranešė budėtojui, tuo pažeisdamas Instrukcijos 72 punkto ir Nurodymo 1.2 punktą.

Pareigūnas A. N., nesutikdamas su Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimu, apeliaciniu skundu kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą ir bylą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, kadangi pirmosios instancijos teismas priėmė sprendimą neiškvietęs į teismo posėdį ir neapklausęs liudytojais tiesioginio pareigūno vadovo, kitų tą dieną dirbusių pareigūnų, slaptą tyrimą atlikusių ir pažeidimus užfiksavusių asmenų, tokiu būdu apribodamas skundą padavusiam pareigūnui, jo atstovei galimybę realizuoti jų teisę užduoti liudytojams klausimus.

Nagrinėdamas bylą iš naujo, Vilniaus apygardos administracinis teismas sprendimu pareigūno skundą tenkino ir panaikino įsakymą, kuriuo pareigūnui paskirta tarnybinė nuobauda. Šį teismo sprendimą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui apskundė Vilniaus apskr. VPK.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pasisakė, kad patrulis Galvė-10, kurio sudėtyje pareigūnas A. N. dirbo, paliko maršrutą ne savo iniciatyva, o vykdydamas tiesioginio vadovo E. S. nurodymą, taip pat laiku į nustatytą maršrutą neišvyko ir dėl techninių kliūčių. Teismo posėdžio metu tiesioginis pareigūno vadovas E. S., apklaustas liudytoju, patvirtino tarnybiniame pranešime nurodytas aplinkybes bei nurodė, kad nors pajėgas valdo budėtojas, tačiau ir jis galėjo koordinuoti patrulio veiksmus. Esant tokiai situacijai, teismas konstatavo, kad kai pareigūnas A. N. nukrypo nuo maršruto dėl to, jog vykdė tiesioginio vadovo nurodymus ir atliko su tarnyba susijusius veiksmus, negali būti nustatyta pareigūno tyčinių kaltų veiksmų. Nagrinėjamoje byloje nebuvo nustatyta, kad pareigūnas savavališkai paliko jam nustatytą patruliavimo maršrutą ir patruliavo kitoje vietoje, stabdė automobilį, apie kurį nustatyta tvarka neinformavo budėtojo.

Svarbu paminėti tai, kad Vilniaus apskr. VPK apeliaciniame skunde rėmėsi kita Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi, kuria pareiškėjui nepanaikinta tarnybinė nuobauda už analogišką pažeidimą, t.y. išvykimą iš nustatyto sektoriaus, maršruto neinformavus apie tai ir negavus budėtojo leidimo. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, pasisakydamas dėl šio Vilniaus apskr. VPK argumento, pažymėjo, kad išnagrinėtoje byloje pareiškėjui tarnybinė nuobauda skirta už tai, jog jis, būdamas patrulio ekipažo vyresniuoju pareigūnu, kuris tarnybos metu yra atsakingas už tikslų nustatytos tarnybos tvarkos ir užduočių vykdymą, neužtikrino, kad tinkamai ir nustatyta tvarka būtų pranešta budėtojui apie pasitraukimą iš maršruto bei nestojusios transporto priemonės persekiojimą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pabrėžė, kad išnagrinėtos bylos aplinkybės nėra tapačios šioje byloje nagrinėjamoms aplinkybėms. Vilniaus apskr. VPK minimoje byloje pareigūnas pradėjus tarnybinį tyrimą, klaidino tikrintojus, pateikdamas keletą versijų, kurios vėliau buvo paneigtos, be to nusižengė būdamas vyresniuoju ekipažo pareigūnu. Šioje administracinėje byloje nuo pat pradžių pareigūnas A. N. laikėsi tos pačios ginamosios versijos, paliko maršrutą ne savo iniciatyva, o vykdydamas tiesioginio vadovo E. S. nurodymą, taip pat laiku į nustatytą maršrutą neišvyko ir dėl techninių kliūčių.

Atsižvelgdamas į aukščiau aptartas aplinkybes, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo pareigūno A. N. skundas patenkintas ir panaikintas įsakymas dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo, paliko nepakeistą, o Vilniaus apskr. VPK apeliacinį skundą atmetė kaip nepagrįstą.

Su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gegužės 24 d. nutartimi galite susipažinti čia.

Su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 13 d. nutartimi galite susipažinti čia.

 

Parengė teisininkė Gema Zapasnykienė.

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top