Teismas: policijos rezervo nariams turi būti įskaičiuojamas darbo laikas į vidaus tarnybos ir Lietuvos valstybei stažą, kai jie vykdė viešosios tvarkos palaikymo pareigas

svarstyklesĮsiteisėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas byloje dėl neteisėto Vilniaus apskr. VPK sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo Vilniaus apskr. VPK įskaičiuoti į pareigūno vidaus tarnybos stažą ir stažą Lietuvos valstybei laikotarpį nuo 1994 m. balandžio 1 d. iki 1994 m. rugpjūčio 1 d., kuomet jis buvo policijos rezervo nariu.

Pareigūnas A. J. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas: įpareigoti Vilniaus apskr. VPK perskaičiuoti vidaus tarnybos stažą, stažą Lietuvos valstybei ir stažą vidaus reikalų sistemos pareigūno pensijai gauti, susijusį su jo darbu policijos rezerve nuo 1994 m. balandžio 1 d. iki 1994 m. rugpjūčio 1 d. Taip pat prašė panaikinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos rašto dalį dėl atsisakymo įskaičiuoti į jo stažą vidaus reikalų sistemos pareigūno pensijai gauti laikotarpį nuo 1994 m. balandžio 1 d. iki 1994 m. rugpjūčio 1 d. ir įpareigoti įskaičiuoti šį laikotarpį į stažą vidaus reikalų sistemos pareigūno pensijai gauti.

Skunde nurodė, kad  Vilniaus apskr. VPK sprendimai neįskaityti laikotarpio nuo 1994 m. balandžio 1 d. iki 1994 m. rugpjūčio 1 d. į vidaus tarnybos stažą, stažą Lietuvos valstybei ir stažą vidaus reikalų sistemos pareigūno pensijai gauti yra neteisėti ir nepagrįsti, nes nuo 1994 m. balandžio 1 d. iki 1994 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento Viešosios policijos rinktinės „Vytis“ viršininko įsakymu jis buvo priimtas rezervo nariu, nukreipiant į 4 kuopos 7 būrį. Tuo metu galiojusiame LR policijos įstatymo 31 straipsnyje buvo nustatyta, kad LR policijos įstaigos turi policijos rezervą, kurį sudaro policijos pareigūnai, dėl objektyvių priežasčių atleisti iš tarnybos ir jų sutikimu perkelti į policijos rezervą, bei tinkantys tarnybai policijoje Lietuvos Respublikos piliečiai. Minėtame įstatyme buvo numatyta, kad tarnybos metu jie vykdo policijos pareigūnų funkcijas, turėdami bendrąsias jų teises bei pareigas, jiems mokamas pareiginis policijos pareigūno atlyginimas iš savivaldybių biudžetų policijos nuovadoms išlaikyti skirtų lėšų,   taikomos LR policijos įstatymo numatytos socialinės garantijos. Kartu skunde nurodė, kad iš darbo laiko apskaitos žiniaraščių – tabelių kopijų matyti, kokiomis dienomis ir kiek valandų jis dirbo, kai buvo priimtas į policijos rezervą. Paaiškino, kad kortelės atlyginimui paskaičiuoti kopija patvirtina, kad tuo laikotarpiu buvo mokamas darbo užmokestis už atliekamą darbą. Teigė, kad būdamas rezervo nariu jis saugojo viešąją tvarką ir vykdė kitas policijai būdingas pareigas.

Vilniaus apskr. VPK ir LR VRM prašė pareigūno skundą atmesti.

Vilniaus apygardos administracinio teismas panaikino Vilniaus apskr. VPK sprendimą, kuriuo atsisakyta perskaičiuoti A. J. vidaus tarnybos stažą, susijusį su jo darbu policijos rezerve nuo 1994 m. balandžio 1 d. iki 1994 m. rugpjūčio 1 d. ir įpareigojo Vilniaus apskr. VPK perskaičiuoti A. J. vidaus tarnybos stažą, stažą Lietuvos valstybei, įskaitant laikotarpį nuo 1994 m. balandžio 1 d. iki 1994 m. rugpjūčio 1 d.

Teismas konstatavo, kad policijos rezervo nariams, kurie turėjo būti ir buvo laikomi policijos pareigūnais Policijos įstatymo 5 straipsnio 4, 7, 6 dalies prasme ir kurie dirbo samdos pagrindais – epizodiškai atliko analogiškas nuolatinei policijos tarnybai funkcijas, turėjo ir turi būti vidaus tarnybos stažu laikomas darbo laikas, kai jie vykdė viešosios tvarkos palaikymo pareigas.

Tačiau teismas netenkino pareigūno skundo dalyje dėl jo prašymo įpareigoti Vilniaus apskr. VPK ir LR VRM perskaičiuoti A. J. stažą vidaus reikalų sistemos pareigūno pensijai gauti, įskaitant laikotarpį nuo 1994 m. balandžio 1 d. iki 1994 m. rugpjūčio 1 d. Pažymėjo, kad pareigūnas šiuo metu eina statutinio valstybės tarnautojo pareigas, dėl pareigūno valstybinės pensijos skyrimo jis nesikreipė ir negalėjo kreiptis. Nesant pareiškėjo kreipimosi dėl pareigūno valstybinės pensijos, valstybės institucijoms, atsakovams, nėra pareigos skaičiuoti stažo vidaus reikalų sistemos pareigūno pensijai gauti. Nurodė, kad analogiškos pozicijos laikosi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (administracinės bylos Nr. A556–984/2008).

Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui Vilniaus apskr. VPK neskundė, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas įsiteisėjo nuo 2009 m. rugsėjo 25 d.

Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos informacija.
Parengė teisininkė Gema Zapasnykienė.

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top