Teismas panaikino pareigūnui paskirtą tarnybinę nuobaudą

teismo salePareiškėjas R. J. kreipėsi su skundu į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydamas panaikinti Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Vilniaus m. VPK) viršininko įsakymą, kuriuo pareiškėjui paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba. Pareiškėjas skunde nurodė, kad dirba Vilniaus m. VPK Šeštojo policijos komisariato viešosios policijos Pašilaičių policijos nuovados tyrėju. Policijos departamentas 2007 m. rugpjūčio 28 d. persiuntė Vilniaus m. VPK nagrinėti A. K. skundą, gautą iš Valstybinės darbo inspekcijos. Valstybinė darbo inspekcija A. K. skundą ir kitą medžiagą atsakovui persiuntė dėl O. R. patraukimo administracinėn atsakomybėn pagal LR ATPK 2041 straipsnį (pasinaudojimas negaliojančiu asmens dokumentu).

Nagrinėti skundą buvo pavesta pareiškėjui R. J. Pareiškėjas, išnagrinėjęs skundą, 2007 m. rugsėjo 12 d. surašė teikimą, kuriame siūlė O. R. atžvilgiu pradėti administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną pagal LR ATPK 2041 straipsnio 1 dalį. Vilniaus m. VPK Šeštojo PK VP Pašilaičių PN viršininkas, vadovaudamasis sena LR ATPK 2041 straipsnio redakcija, galiojusia iki 2006 m. vasario 11 d., priėmė 2007 m. rugsėjo 14 d. nutarimą, kuriuo už pažeidimą, numatytą LR ATPK 2041 straipsnio 1 dalyje (neteisėtas pasinaudojimas svetimu ar negaliojančiu asmens dokumentu), skyrė O. R. 100 litų baudą. Pareiškėjas kaltinamas tuo, kad administracinio teisės pažeidimo protokole neteisingai kvalifikavo administracinėn atsakomybėn patraukto asmens O. R. veiką, t. y. nurodė nebegaliojančią LR ATPK 2041 straipsnio 1 dalies redakciją, dėl ko O. R. buvo paskirta administracinė nuobauda už pažeidimą, kurio ji nepadarė. Tarnybinė nuobauda jam paskirta už tai, kad jis, nagrinėdamas A. K. skundą, nepagrįstai surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą O. R.; išsiųsdamas nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje dėl O. R. patraukimo administracinėn atsakomybėn A. K., pažeidė Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 24 straipsnio 5 dalies reikalavimus; protokole įrašydamas pažeidimo padarymo laiką iš O. R. žodžių, pažeidė Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. 5-V-461 patvirtintų taisyklių 26.4 punkto reikalavimus (protokole turi būti nurodoma administracinio teisės pažeidimo padarymo vieta, tikslus laikas ir esmė).

Pareiškėjas R.J. skunde nurodė, kad jis administracinio teisės pažeidimo protokole nurodė tikslų pažeidimo padarymo laiką, esmę ir padarymo vietą. Pagal LR ATPK 216 straipsnio 1 dalies 5 punkto, 217 straipsnio, 291 straipsnio, 297 straipsnio nuostatas, tik teismas gali konstatuoti, jog nutarimas asmeniui už administracinį teisės pažeidimą surašytas nepagrįstai ir neteisėtai. O. R. asmens duomenų pareiškėjas A. K. neatskleidė. A. K. O. R. asmens duomenis sužinojo anksčiau, nei jam buvo nusiųstas nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje. Be to, pareiškėjas neturi teisės surašyti ir išsiųsti nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje. O. R. atžvilgiu priimto nutarimo A. K. pareiškėjas nesiuntė. Šį nutarimą priėmė ir jį išsiuntė pareiškėjo viršininkas. Be to, A. K. nutarimas buvo išsiųstas užtušavus O. R. asmens kodą nutarime ir padarius jo kopiją. Pareiškėjo nuomone, tarnybinis patikrinimas jo atžvilgiu pradėtas neteisėtai, tyrimas iš esmės neatliktas, išvada nemotyvuota, nusižengimas nepagrįstas faktinėmis aplinkybėmis, pareiškėjo kaltė dėl išvadoje konstatuotų nusižengimų neįrodyta, ir tarnybinė nuobauda – pastaba jam paskirta nepagrįstai.

Atsakovas Vilniaus m. VPK teismo prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

Vilniaus apygardos administracinis teismas sprendimu pareiškėjo skundą patenkino ir panaikino Vilniaus m. VPK viršininko įsakymą, kuriuo jam paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba.

Teismas konstatavo, kad pareigūnas, surašęs administracinio teisės pažeidimo protokolą, negali būti traukiamas tarnybinėn atsakomybėn už vienokį ar kitokį byloje esančių įrodymų vertinimą. Administracinio teisės pažeidimo protokolas yra procesinis dokumentas, kurio pagrindu yra pradedama administracinio teisės pažeidimo bylos teisena. Šis dokumentas jokių teisinių pasekmių asmeniui, kurio atžvilgiu jis surašytas, nesukelia. Išsiaiškinti ar teisingai surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas ir kita administracinio teisės pažeidimo bylos medžiaga privalo institucija ar pareigūnas, kuriam pagal kompetenciją priskirta nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylas (LR ATPK 280 straipsnis, 284 straipsnio 1 dalis).

Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjas, surašydamas O. R. administracinio teisės pažeidimo protokolą, jokių neteisėtų veiksmų neatliko. Teismas sprendime taip pat nurodė, kad byloje nėra duomenų, jog būtent pareiškėjas buvo įgaliotas išsiųsti O. R. atžvilgiu priimtą nutarimą A. K. Iš byloje esančio lydraščio matyti, kad A. K. O. R. atžvilgiu priimtą nutarimą išsiuntė Vilniaus m. VPK viršininkas. Todėl nėra pagrindo teigti, kad pareiškėjas pažeidė Asmens duomenų apsaugos įstatymo 24 straipsnio 5 dalies reikalavimus. Teismas padarė išvadą, kad skundžiamas Vilniaus m. VPK viršininko įsakymas, kuriuo pareigūnui paskirta tarnybinė nuobauda yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl jį panaikino.

Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateiktu apeliaciniu skundu atsakovas Vilniaus m. VPK prašė pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą ir atmesti pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą. Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą pareiškėjas R. J. prašė palikti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą nepakeistą, o atsakovo apeliacinį skundą atmesti.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priimta neskundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko galioti. Nutartyje teigiama, kad O. R. administracinio teisės pažeidimo bylą nagrinėjo ne pareiškėjas, o kitas pareigūnas. Todėl ne pareiškėjui atsirado įstatymo nustatyta prievolė išaiškinti ar buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas ir ar O. R. trauktina administracinėn atsakomybėn. Nutartyje taip pat pažymima, kad įstatymas nereikalauja nustatyti administracinio teisės pažeidimo laiką valandos ar minutės tikslumu.


Su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi galite susipažinti čia.

Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos informacija.
Parengė teisininkė Gema Zapasnykienė.

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top