Nariui panaikinta tarnybinė nuobauda

smurtasVilniaus miesto policijos darbuotojų profesinė sąjunga (VMPDPS) „savo sąskaitoje“ turi nemažai laimėtų bylų, kada pavyko apginti savo narius. Viena jų – dėl nepagrįstai skirtos tarnybinės nuobaudos panaikinimo.

Vilniuje tarnaujantis policijos pareigūnas buvo nubaustas už tariamai perteklinės jėgos panaudojimą drausminant stipriai apsvaigusį agresyvų pažeidėją. Nesutikdamas su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato vadovo skirta tarnybine nuobauda, pareigūnas šį sprendimą apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui, prašydamas panaikinti tokį komisariato viršininko įsakymą.

Kadangi minėtas pareigūnas – Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos narys, teisminiuose procesuose jam atstovavo organizacijos teisininkai.

Profesinės sąjungos teisininkas Karolis Likas pabrėžia, kad specialistų, atsakingų už policijos pareigūnų taktinį parengimą, išvadoje nėra fiksuojama perteklinių pareigūno veiksmų, kurie būtų laikytini tyčiniais ar pažeminusiais sulaikyto asmens garbę ir orumą. Taip pat jis primena, kad pagal teisės aktus, esant pagrįstų abejonių dėl to, ar atitinkama asmens veika užtraukia tarnybinę atsakomybę, visos abejonės turi būti traktuojamos traukiamo atsakomybėn asmens naudai.

„Reikia nepamiršti, kad sulaikytas asmuo ne tik nebendradarbiavo su pareigūnais, bet įvairiais būdais aktyviai jiems priešinosi, nesileido  nuraminamas, spardė pareigūnų tarnybinio automobilio dureles ir kitaip neadekvačiai elgėsi. Taip pat iš turimos vaizdo medžiagos galima daryti išvadą, kad sulaikytasis neketino baigti priešintis. Mūsų ginamas pareigūnas apkaltintas sulaikytajam sugriebęs už veido, smogęs jam, vis tik nenustatyta, kad tai padaryta tyčia ir norint pažeminti sulaikytojo orumą. Vadinasi, nėra pagrindo jam skirtai tarnybinei nuobaudai. Juolab, kad pats sulaikytasis spyrė pareigūnui, išstumdamas jį iš automobilio. Dar daugiau – vėliau sulaikytasis nereiškė jokių pretenzijų policijai ir pats atlygino minėtam pareigūnui neturtinę žalą dėl lengvų sužalojimų“, – incidentą apibūdina K. Likas.                                              

Jis prideda ir kitą svarbų aspektą: tarnybinė nuobauda skirta argumentuojant minėtam pareigūnui pažeidus pirmiausia Valstybės tarnybos įstatymo nuostatas. Visgi jos apskritai neturi būti taikomos statutiniams pareigūnams, nes šie vadovaujasi atskirais teisės aktais.

„Turint galvoje tokius argumentus, viskas baigėsi taip, kaip ir turėjo: pareigūno skundas dėl tarnybinės nuobaudos panaikinimo buvo visiškai patenkintas. Vėliau Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui apskundus tokį teismo sprendimą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, jis atmestas“, – apibendrina VMPDPS teisininkas.

„Atstovauti profesinės sąjungos nariams teismuose, teikti teisines konsultacijas bei ginti pareigūnų bendruomenės interesus yra esminis mūsų organizacijos darbas. Visko gyvenime nutinka, negali nuo to apsisaugoti, ypač mūsų pobūdžio darbe. Dėl to visada gerai pagalvoti iš anksto ir turėti gerų specialistų užnugarį. Tai nesunku: tiesiog reikia užpildyti prašymą stoti į profesinę sąjungą. Mūsų teisininkai turi daug patirties ir per VMPDPS gyvavimo metus yra padėję apginti daug kebliose situacijose atsidūrusių mūsų narių“, – primena Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Vladas Sanda.       

 

Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinė sąjunga

2023-04-27

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top