Skeveldra kojoje – ne priežastis kompensacijai

ginklas 0Būtent su tokia išvada susidūrė Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos narys.

Nutiko taip, kad Lietuvos policijos mokyklos instruktorius buvo sužeistas tarnyboje, kai, vedant šaudymo pratybas Patrulių rinktinės šaudykloje, Vilniuje, netikėtai sprogo vienas iš ant paminkštintos grindų dangos nukritusių šovinių. Visgi blauzdoje įstrigusi skeveldra nelaikyta pakankama priežastimi kompensacijai.

Įstatymiškai nustatyta, kad tarnyboje sužeistam pareigūnui norint ją gauti turi būti dirbta padidėjusios rizikos ar pavojaus sąlygomis. Neva šiuo atveju to nebuvo.

Nors sužeistas pareigūnas akcentavo, kad per incidentą kontaktavo su sprogiosiomis medžiagomis, kurios jau pagal savo pobūdį susijusios su didesne rizika žmogaus gyvybei ir sveikatai, Lietuvos policijos mokykla jokios padidėjusios rizikos neįžvelgė. Nuspręsta, kad kompensacija nukentėjusiajam nepriklauso.                                           

Tokios pozicijos nekeitė ir tai, kad dėl sužeidimų pareigūnas kurį laiką buvo nedarbingas – kojoje įstrigusio šovinio skeveldrai pašalinti reikėjo operacijos. Vėlgi – tai ne priežastis pareigūnui išmokėti kompensaciją.

Su tuo nesutikęs pareigūnas pateikė skundą Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams, bet šis atmestas kaip nepagrįstas. Esą  negalima tvirtinti, kad sužalojimas patirtas dirbant padidėjus pavojui ar rizikai. Kitaip tariant – kompensacija nepriklauso.

„Iš esmės ginčo, kad sužalojimai padaryti pareiškėjui atliekant tarnybines pareigas, nėra. Jis kilo dėl nustatymo, ar pareiškėjo trauma patirta esant padidinto pavojaus ar didesnės rizikos pareiškėjo gyvybei ar sveikatai sąlygomis“, – paaiškina VMPDPS teisininkė Neringa Adomaitienė.

Pasak teisininkės, VMPDPS atstovavo savo nukentėjusiam nariui ir, nors pirmosios instancijos teismas skundą atmetė, pateiktas apeliacinis skundas buvo sėkmingas. Teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino padėtį ir nepagrįstai atmetė VMPDPS nario skundą dėl jam nepalankios išvados (neva incidento metu nedirbta didesnės rizikos sąlygomis) panaikinimo.

„Kadangi teismas panaikino išvadą, tai reiškia, jog įvykis atitinka visas sąlygas kompensacijai skirti ir išmokėti. Vadinasi, sugebėjome apginti savo narį ir iškovoti tai, ko jis siekė nuo pat pradžių“, – sako N. Adomaitienė.

Pasak teisininkės, aptariama situacija išties nestandartinė ir išėjo už įprastų ribų, kai kompensacija akivaizdžiai priklauso.

„Kad būtų aiškiau suprasti, šiame kontekste standartinė situacija būtų, jei pareigūnas būtų sužalotas pasipriešinus sulaikomam asmeniui. Šis incidentas kitoks, tad buvo interpretuotas kaip nelaimingas atsitikimas. Džiaugiamės, kad antros instancijos teismas palaikė mūsų argumentą, jog kontaktavimas su sprogiosiomis medžiagomis savaime kelia padidintą riziką ir pavojų pareigūno sveikatai, ir pašalino kliūtis kompensacijai gauti“, – apibendrina Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos atstovė.

 

Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinė sąjunga

2023-01-31

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top