Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje sutarta dėl garantijų profesinių sąjungų nariams

Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje sutarta dėl garantijų profesinių sąjungų nariamsLietuvos Respublikos Vyriausybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir prisistačiusios deryboms Vyriausybei dėl 2020 metų nacionalinės kolektyvinės sutarties sudarymo nacionalinės profesinių sąjungų organizacijos liepos 10 d.planuoja pasirašyti 2020 metų Nacionalinę kolektyvinę sutartį.

Sutartimi nustatomas pareiginės algos bazinis dydis 2020 metais – 176 (šimtas septyniasdešimt šeši) eurai. Šis bazinis dydis taikomas valstybės politikų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginėms algoms, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjų atlyginimams, bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjų atlyginimams, karių tarnybiniams atlyginimams ir kitoms teisės aktuose nustatytoms išmokoms apskaičiuoti 2020 metais.

PAPILDOMOS GARANTIJOS PROFESINĖS SĄJUNGOS NARIAMS

Profesinės sąjungos nariui nustatomos dvi papildomos apmokamų kasmetinių atostogų dienos. Jos turi būti išnaudojamos Sutarties galiojimo laikotarpiu, kitu atveju jis praranda teisę į tokias dienas. Šios papildomos mokamų kasmetinių atostogų dienos pridedamos, neatsižvelgiant į tai, kad profesinės sąjungos nariui priklauso teisė į pailgintas ir (ar) papildomas atostogas Vyriausybės nustatyta tvarka.

Sutarties galiojimo laikotarpiu profesinės sąjungos nariui, kuris mokosi pagal formaliojo švietimo programas, pagal šias programas vykdančių švietimo tiekėjų pažymas, arba kuris dalyvauja neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose suteikiamos iki 10 darbo dienų mokymosi atostogos, paliekant už jas vidutinį jo darbo užmokestį, arba iki 20 darbo dienų mokymosi atostogos, paliekant už jas 50 procentų vidutinio jo darbo užmokesčio, atsižvelgus į besimokančiojo poreikius. Profesinės sąjungos narys turi pasirinkti iki 10 darbo dienų arba iki 20 darbo dienų mokymosi atostogas.

Profesinės sąjungos nariams galioja skirtingi jų padėties pagerinimai, nustatyti Sutartimi ir šakos, teritorinėmis, darbdavio ar darbovietės lygmens kolektyvinėmis sutartimis. Profesinės sąjungos nariui taikomomis skirtingo lygmens kolektyvinėmis sutartimis įtvirtinti vienodo pobūdžio darbo sąlygų pagerinimai nesumuojami, taikoma labiausiai jo padėtį gerinanti kolektyvinės sutarties nuostata.

Sutartis bus taikoma visiems Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federaciją sudarančių organizacijų nariams: Vilniaus m. policijos darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos kriminalinės policijos biuro profesinė sąjunga, Alytaus policijos profesinė sąjunga, Telšių RPK darbuotojų profesinė sąjunga, VSAT Varėnos rinktinės profesinė sąjunga, VRS respublikinės ligoninės darbuotojų profesinė sąjunga, Panevėžio  policijos darbuotojų profesinė sąjunga, Vilkaviškio RVRS darbuotojų profesinė sąjunga, Utenos raj. policijos darbuotojų profesinė sąjunga, Vadovybės apsaugos departamento darbuotojų profesinė sąjunga, Šakių raj.VRS darbuotojų profesinė sąjunga, Klaipėdos apskrities ugniagesių gelbėtojų profesinė sąjunga, Teisėsaugos pareigūnų profesinė sąjunga, Respublikinė ugniagesių gelbėtojų profesinė sąjunga, Lietuvos policijos profesinė sąjunga, Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga, Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga, Lietuvos ugniagesių gelbėtojų profesinių sąjungų susivienijimas, Nacionalinė pasienio pareigūnų profesinė sąjunga bei tiesioginiams LTPF nariams.

Profesinės sąjungos nariai – Sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų organizacijų ir jas sudarančių profesinių sąjungų nariai – darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, vidaus tarnybos sistemos pareigūnai ir valstybės tarnautojai, kurių darbo užmokesčiui apskaičiuoti yra taikomas pareiginės algos bazinis dydis, – profesinės sąjungos nariais tapę iki Sutarties pasirašymo.

SOCIALINIŲ PARTNERIŲ BENDRADARBIAVIMO SKATINIMAS

Darbdavio lygmens profesinės sąjungos, kurios yra Sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų organizacijų narės, pagal Darbo kodeksą turi teisę į tokios pat apimties informavimą kaip ir darbo tarybos. Darbdavio lygmens profesinė sąjunga, gavusi informaciją, turi teisę kartu su darbo taryba reikalauti konsultacijų su darbdaviu. Atsisakius darbo tarybai dalyvauti tokiose konsultacijose, profesinė sąjunga gali tokia teise pasinaudoti viena.

 

LTPF informacija

2019-07-04

 

http://www.ltpf.lt/naujienos/aktualijos/5688-numatoma-pasirayti-nacionalin-kolektyvin-sutart-2020-m?fbclid=IwAR01z2DR73ws00CoaLaMWQ5fdkSN9yBQte-098lWwtpCtAbOmP_SVrn2YmU

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top